Posts Tagged ‘ledelse’

Professionel og faglig ledelse - to sider af samme sag?

søndag, februar 14th, 2016

fullsizerenderVelfærdens innovationsdag 2016 brugte FTFs lederråd til at sætte ledelse på dagsorden. Med overskriften på en paneldebat “Professionel og faglig ledelse - to sider af samme sag?” blev der med 100 mennesker, diskuteret ledelse. Jeg sad i panel sammen med formændene for sygeplejerskerne og pædagogernes lederforeninger, og moderatoren var Søren Voxsted fra CBS.

Udgangspunktet for debatten var, at vi i årtier har uddannet fagprofessionelle ledere til at levere klart definerede velfærdsydelser. Men fremover vil politikerne stille krav om nye løsninger, som tager udgangspunkt i borgerne. Det betyder samarbejder på tværs af fagligheder og sektorer. Hvad skal der til for, at den fagprofessionelle leder kan oversætte et politisk mandat, så det kan bruges i hverdagen og forstås i en faglig kontekst? Hvad kræver det, når man som leder skal være synlig og tydelig overfor mange medarbejdere på tværs af institutioner, lokationer og fagligheder?

Alt dette skulle panelet komme med et bud på. Mit bud følger her.

Vi har brug for dygtige fagprofessionelle ledere. Sundhedsvæsenets kerneopgaver er diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering, så borgeren eller patienten kan friholdes for sygdom eller funktionsbesvær i så høj grad, som det er muligt. Diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering er dog ikke statiske størrelser, der virker til hver en tid - se bare nu, hvor sundhedsvæsenet står over for et paradigmeskift. Vi er på vej væk fra ”diagnose- og behandlingsgrupper til ”individuelle diagnoser og behandling”, der betyder, at vi fremadrettet kan forebygge, diagnosticere og behandle den enkelte meget, meget mere præcist end i dag, dermed større effekt for den enkelte og billigere for samfundet. Det kan vi KUN, fordi der også i sundhedsvæsenet udvikles, forskes og undervises i kerneopgaverne.

Vi må derfor ikke glemme, at vores sundhedsfaglige personale også skal have tid og ressourcer til at forske, udvikle deres kompetencer og uddanne nye generationer af sundhedsprofessionelle. Ellers er vores sundhedsvæsen ikke bæredygtigt i længden. Det er derfor, vi har brug for dygtige fagprofessionelle ledere.

Fagprofessionelle ledere kender deres profession indefra – både fagligheden og kulturen. De kan se og forstå den faglige retning for udviklingen, prioritere og dermed sætte retning for opgaverne. De forstår, hvordan opgaverne kan integreres og udvikles. De ved, hvad der motiverer fagprofessionelle – og hvad der demotiverer dem.

De fagprofessionelle ledere har brug for albuerum til at oversætte det politiske mandat, så det giver mening lokalt. De skal ikke mikrostyres. De skal inviteres til at omsætte de strategiske intentioner i handlinger, der opleves som relevante og gør gavn.

I Køge har Biokemisk Afdeling f.eks. udviklet en mobil analysetjeneste, et laboratorium i en bus. Den er bemandet af en bioanalytiker og en sygeplejerske, som kører ud og tager blodprøver på ældre borgere i eget hjem eller på plejehjem. Så slipper de for at komme på sygehus og blive undersøgt, og de kan undgå unødvendige indlæggelser. Det understøtter meget fint Region Sjællands ønske om at være til for borgerne, og derfor har det også været muligt at få midler til at udvikle ideen.

Den ledende bioanalytiker fortæller, at den allervigtigste faktor i den innovation har været, at det giver mening for medarbejderne – de kan se værdien, og de glæder sig over at samarbejde med sygeplejersken og komme tættere på borgerne. Derudover skal man som leder kunne afsætte rigelig tid til det store forarbejde. De ildsjæle, der har omsat ideen i praksis, bliver nødt til at slække på andre opgaver. Det er også vigtigt at stå til rådighed med sparring og holde gejsten oppe, når projektet møder udfordringer. Og dem har der været mange af – bussen er specialbygget i Italien. Når en deadline ikke er nået, så giver man morgenmad, siger pyt og sætter en ny dato. Endelig skal æren gives til dem, der har knoklet for at få det op at stå – det er dem, der skal vise resultatet frem, ikke ledelsen.

Jeg oplever, at lederne skal lede større enheder, også på tværs af matrikler, og de skal bruge mere tid på møder, administration, transport mv. Det gør det udfordrende at være synlig og tæt på praksis. Og det slider på ledernes engagement. Jeg tror, vi skal passe på med at udvikle for store enheder og lægge for mange administrative opgaver på ledernes bord. I hvert fald førstelinjeledere. Medarbejderne har brug for at opleve ledere, der er nærværende og viser en klar retning. Samtidig kan vi ikke vende tilbage til en ”sjakbajs”-ledelse, hvor den fagprofessionelle leder er den første blandt ligemænd og selv går i laboratoriet og løser specialist opgaver. Det er ledelsesopgaven for kompleks til. Lederne skal blive ved med at udvikle deres ledelseskompetencer, så de kan matche kravene. Formel uddannelse er nødvendig, men det vil også være godt at arbejde systematisk med læring i praksis, lige dér hvor ledelse faktisk foregår.

Jeg fik ikke sagt alt, hvad der står i denne blog, men det var en god debat, hvor ledelsen kom på dagsorden. Skønt at diskutere ledelse med mange engagerede ledere.

Har du et bud på, hvordan ledelse lykkes?