Posts Tagged ‘EPBS’

Kan en bioanalytikerstuderende i Holland inspirere os?

tirsdag, februar 2nd, 2016

Danske bioanalytikere samarbejder med bioanalytikere i hele verden. Nu vil jeg fortælle lidt om samarbejdet med European Association for Professions in Biomedical Science (EPBS), som er den europæiske organisation for bioanalytikere.  I EPBS arbejdes der på at udbrede bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner i hele Europa. Der ud over arbejdes der meget fokuseret på at alle bioanalytikere uddannes på samme niveau i Europa. Dette er ikke tilfældet i Tyskland, Spanien og Schweiz. Denne opgave er meget vigtig for os alle, da vi lige nu ikke er klassificeret som professionsbachelor i EU, da nogen af bioanalytikerne i EU ikke er det.

EPBS har de sidste 2 år arrangeret 1 dages konference om et aktuelt emne. I 2014 var det diagnostisk samarbejdspartner og i 2015 var det POCT. I 2015 har dbio har en studerende med for første gang. Min opfattelse er, at det gav rigtig god mening. Derfor er resten af min blog er skrevet af Jannik Johansen fra dbios studerendes udvalg.

Danmark, Sverige og Norge deltog alle med studerende i studenter forum på EPBS konferencen 2015 i Zargreb. Hovedemnet for dette år konference var (Are we prepared for POCT?) altså oversat til dansk er vi forberedt/ klar på patientnært udstyr (POCT)? På disse tre dage blev der diskuteret om ”Hvad lærer de studerende omkring POCT i de enkelte lande”? Og om de lærer nok om det? For det kommer jo ikke som nogen overraskelse, at POCT er på vej frem, og allerede er blevet en del af hverdagen herhjemme i Danmark og resten af Norden. Dog skal vi ikke længere ned over grænsen end til Holland, før end POCT bare en ting der kun lige bliver nævnt på uddannelsen en enkelt gang. Her skal man være heldig, hvis man kommer til at se eller arbejde med det i praktikken. På baggrund af denne viden blev det diskuteret i studenter forum, ”Hvad skal de studerende lære omkring POCT udstyr”? Disse diskussioner er så blevet til en længere liste med anbefalinger til, hvad der ville være godt at lære som bioanalytikerstuderende omkring patientnært udstyr. Nogle eksempler på et par af de vittige punkter ville være: Etiske dilemmaer, fordele, ulemper og ikke mindst udstyrets begrænsninger.

Ud over dette med at diskutere ”hvordan der arbejdes med POCT” i de enkelte lande, eller ”hvad de studerende skal lære omkring det”. Så bliver der også skabt nye samarbejder, der kan være med til at hjælpe og udvikle bioanalytiker faget, som altid er i en konstant udvikling. Et eksempel på dette kunne være, at der arbejdes på at lave et samarbejde mellem de studerendes udvalg her i norden. Herudover er der blevet givet hjælp og vejledning til den Hollandske fagforening, som lige har startet deres studerendes udvalg op. De har fået hjælp til hvad, og hvordan man bruge dette udvalg. Dette samarbejde med europæiske bioanalytikere vil være med til at styrke bioanalytiker faget på tværs af grænserne, og vil med tiden kunne gå hen og blive en interessant sparrings partner. Som det ser ud lige nu, så er det dog os, der inspirerer de Hollandske studerende.

Venlig hilsen Martina og Jannik