Bud på fremtidens bioanalytiker

I sidste uge var jeg til trio-møde i RegionSjælland med næsten 50 deltagere. Trio’en består af ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Oplæggene på dagen var 2 bud på bioanalytikernes fremtidige opgaver og så sluttede vi af med danske bioanalytikeres (dbio) sundhedspolitiske arbejde med borgernær bioanalytiker og gruppearbejde om fremtidige opgaver for bioanalytikerne.

Bioanalytikerunderviser Susanne Andresen fra Køge fortalte meget spændende om laboratoriebussen. Laboratoriebussen, som med bioanalytikere og sygeplejerske ombord ruller ud fra Køge Sygehus og analyserer blodprøver og ekg på svage ældre og kronikere, der er blevet akut syge. Dette er for at undgå unødvendige indlæggelser og få de alvorligt syge indlagt. Projektet løber over 2 år, og jeg er sikker på, at det bliver en succes.

Dette laboratoriebus koncept passer rigtig godt ind i danske bioanalytikeres strategi Borgernær Bioanalytiker, hvor vi argumenterer for de fordele, det giver at flytte diagnosticeringen tættere på borgerne. Dette var en del af det, som jeg fortalte om på dagen. Det er meget vigtigt for dbio, at der er mod til at arbejde med nye ideer ud på laboratorierne. Kun af den vej kan vi bruge de gode eksempler, når jeg mødes med politkere og andre med indflydelse. Det er utroligt vigtigt for at et budskab kan sælges.

Bioanalytiker Camilla Heyn Thisted fortalte om sit arbejde på et AK-center. Camilla havde sin største rolle på AK-skolen og fortalte levende og passioneret om sit anderledes job. Undervisning af kronikere, dosering af medicin, sekretæropgaver og mange flere opgaver var med til at give Camilla et bioanalytikerjob, som hun var meget glad for. Og netop undervisning er en af bioanalytikernes nye opgaver i fremtiden kom vi blandt andet frem til ved gruppearbejdet. Undervisning af personale på plejehjem, af borgere med kroniske sygdomme osv. Desuden skal vi tættere på borgeren samtidig med at opgaverne på Sygehusene bliver mere og mere specialiserede.

Efter sådan en dag så er jeg stadigvæk glad og stolt af at være bioanalytiker - måske endnu mere. Jeg er sikker på, at vi bioanalytikere går en interessant fremtid i møde. Hvad er dit bud på fremtidens bioanalytiker?image-12

pixelstats trackingpixel

Tags:

Leave a Reply

*
For at bevise at du er en person (ikke en spam robot), indtast sikkerhedsordet som er vist som billede.
Anti-spam billede