Archive for november, 2014

Mobning: Assistenten (2. af 6)

onsdag, november 26th, 2014

skarmbillede-2014-11-14-kl-1242391

Kære medlem

4% af medlemmerne i dbio’s arbejdsmiljøundersøgelse svarer, at de oplever mobning fra kollegerne. Det er 4% for mange. Derfor vil jeg i seks blogs invitere til dialog om de seks forskellige roller, som Bar Social og Sundhed beskriver som typiske i en mobbesituation. En rolle i hver blog – vær opmærksom på, enkeltpersoner sagtens kan bestride forskellige roller på forskellige tidspunkter.

En person er nemlig ikke kun den ene eller den anden type, og hånden på hjertet - jeg tror, at vi alle også vil kunne genkende os selv i en eller flere af de seks roller. Målet med disse blogs er at sætte fokus på de forskellige roller, vi indtager i mobbesituationen -  ikke at pege fingre. Betragt dette som en opfordring til, at vi alle tænker i at sige fra, hvis vi oplever, at en kollega udsættes for mobning.

I denne blog skal du møde Assistenten:

Assistenten samarbejder med mobberen og deltager aktivt i mobningen – altså en person, der hjælper mobberen med at udføre negative handlinger eller tydeligt billige mobberens handlinger ved fx at grine sammen med dem i mobbesituationen og ikke siger fra overfor mobberens handlinger.

Hos assistenten kunne ligge en frygt for selv at blive offer for mobberens handlinger, hvorfor assistenten vælger at gå med på mobberens handlinger. Hvis mobning skal til livs, er alle nødt til at tage ansvar og vælge, hvor i mobbesituationen, man ønsker at stå.

Har du sagt fra overfor mobning?

Hilsner fra Camilla

Mobning: Kuglestøberen (1. af 6)

tirsdag, november 18th, 2014

Kuglestøberen

Kære medlem

4% af medlemmerne i dbio’s arbejdsmiljøundersøgelse svarer, at de oplever mobning fra kollegerne. Det er 4% for mange. Derfor vil jeg i de næste seks blogs invitere til dialog om de seks forskellige roller, som Bar Social og Sundhed beskriver som typiske i en mobbesituation. En rolle i hver blog – vær opmærksom på, enkeltpersoner sagtens kan bestride forskellige roller på forskellige tidspunkter.

En person er nemlig ikke kun den ene eller den anden type, og hånden på hjertet - jeg tror, at vi alle også vil kunne genkende os selv i en eller flere af de seks roller. Målet med disse blogs er at sætte fokus på de forskellige roller, vi indtager i mobbesituationen -  ikke at pege fingre. Betragt dette som en opfordring til, at vi alle tænker i at sige fra, hvis vi oplever, at en kollega udsættes for mobning.

I denne blog skal du møde Kuglestøberen:

Igangsætter mobbehandlingerne i det skjulte – altså en person på arbejdspladsen, der ved at danne rygter eller bagtaleri, får andre parter spillet ud mod hinanden. Kuglestøberen kan fx sætte spørgsmålstegn ved en kollegas faglige kundskaber og sige det til en tredje person, som derefter handler ud fra denne forståelse. Det kan også være, at Kuglestøberen spreder rygter - på baggrund af formodninger fremfor fakta - om fx alkohol- eller pillemisbrug. Dette uden at tage en snak med hverken den berørte eller ledelsen.

I materialet fra BAR oplistes en række råd, og overfor Kuglestøberen er særligt den person, der lægger ører til Kuglestøberen, der er i spil:

”Råd til kollegaen, der er vidne til mobning:

• Sig fra over for mobning
• Lyt til den kollega, der føler sig mobbet
• Gå til leder samt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant”

Således lægges der op til, at hvis Kuglestøberen skal bremses i sit forehavende, er det primært de øvrige kollegaer, der har et ansvar for at sige fra.

Har du sagt fra?

Hilsner fra Camilla