Archive for oktober, 2013

Når arbejdsmiljøet flytter ind i patientens hjem

mandag, oktober 21st, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

I fremtidens sundhedsvæsen vil flere og flere patienter blive behandlet i eget hjem. Det betyder ændrede arbejdsrutiner for mange faggrupper, herunder bioanalytikerne, der i øget omfang skal tage fx blodprøver i patientens eget hjem. Et væsentligt element at tage med i betragtningerne, disse ændringer i arbejdsgangene medfører, er arbejdsmiljøet.

Blodprøvetagning i dårligt lys.
Foroverbøjede arbejdsstillinger
Konfuse eller vrede patienter
Hygiejneforhold
Tilnærmelser af ubehagelig karakter

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at bioanalytikere, som tager blodprøver i patienternes hjem, kan opleve sådanne problemer.
Ganske vist er det ifølge paragraf 5 i Arbejdstilsynets ”Vejledning om skiftende arbejdssteders indretning” ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på hospitalet, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i patienternes hjem. Men det er bioanalytikerne, der på egen krop ved, hvad der foregår, og hvis arbejdet ikke kan udføres sikkert, er det den enkeltes eget ansvar at sige fra. Og det kræver is i maven.
Vurderingen skal selvfølgelig være begrundet i den enkeltes oplevelser, men det kan være en rigtig god ide, at de, der arbejder i patienternes eget hjem, sætter sig sammen fra tid til anden sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, og snakker om deres oplevelser. På den måde bliver alle bedst muligt klædt på til at vide, hvad man bør acceptere, og hvad man bestemt ikke bør acceptere. Det gør det også meget nemmere at sige fra, hvis situationen er ud over det acceptable.
Jeg håber, at I, der allerede arbejder i patienternes eget hjem, vil dele jeres erfaringer her på bloggen eller på dbio’s Facebookgruppe, så erfaringerne kan komme alle andre til gavn.

denne hjemmeside kan I læse om arbejdsmiljøperspektivet, der følger med det at arbejde i patienters eget hjem og få inspiration til emner I kan drøfte på jeres erfaringsudvekslingsmøder, hvis I har mulighed for at holde dem.

Arbejdet i patientens eget hjem vil helt sikkert medføre en masse gode oplevelser, men vi skal også være klædt på til at mestre de mindre gode oplevelser, der kan opstå i kølvandet på udviklingen.
Mange hilsner fra Camilla Bjerre

Blodprøvetagning for dummies?

tirsdag, oktober 1st, 2013

Af Martina Jürs.

Kender I alle de der bøger, som hedder et eller andet “for dummies”. Bøgerne er ifølge wikipedia: “Dummies, let læselige og forståelige reference-bøger, som behandler et stort område af emner indenfor blandt andet IT, foto, litteratur, musik, tegning, hjem og have, mad og drikke, hundetræning og meget andet.”

Så er det måske på tide, at der skrives en dummie om blodprøvetagning. For når jeg taler med medlemmerne ud omkring i det ganske land, så hører jeg at f.eks. gymnasieelever og ufaglærte er begyndt at tage blodprøver efter meget kort oplæring. Hvor er vi så henne med bioanalytikerfagligheden? En times oplæring eller en bog for dummies kan vel gå ud på et!

Danske bioanalytikere har udarbejdet et fagligt notat om kvalitetssikring af blodprøvetagning i det danske sundhedsvæsen, som har fokus på kvaliteten af det præanalytiske arbejde (her under blodprøvetagning), som er et fælles ansvar for alle bioanalytikere. Den er skrevet tilbage i 2005, men jeg kan høre at forholdene ikke har ændret sig fra dengang og til nu i forhold til blodprøvetagning. Det er måske endda blevet et endnu vigtigere fokusområde, da udviklingen i det analytiske arbejde har nedsat fejlkilderne på det område væsentligt. Derfor tror jeg, at tiden er inden til at vi sætter fokus på området.

Typisk udgør fejlene i den præanalytiske fase et sted mellem 50-70% af de fejl, der sker i den samlede analyseproces. Derfor skal bioanalytikernes centrale rolle for kvaliteten i blodprøvetagning fastholdes og styrkes. Akkreditering bør udbredes, så den gælder den samlede analyseproces - både i sygehusvæsnet, praksissektoren og i sundhedscentre. Hvis det præanalytiske arbejde, grundet mangel på bioanalytikere, må overlades til andre faggrupper (læs faggrupper eller bioanalytikerstuderende - ikke grundskoleelever), er det af stor betydning at disse faggrupper oplæres GRUNDIGT med både teori og praksis. Denne opgave skal varetages af bioanalytikere.

Vi skal derfor ikke have en dummie i blodprøvetagning, men holde fast i fokus på kvaliteten, fastholde og udvikle bioanalytikernes kompetence  og ansvar i det præanalytiske arbejde, det er også en del af det at være en diagnostisk samarbejdspartner. Holde fast i bioanalytikerfagligheden.

En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led.