Archive for juli, 2013

Skyllerumssnak om andres sygdom

lørdag, juli 6th, 2013

Kære medlem

”Er hun syg? Jeg synes da, hun virkede frisk nok i går!”
”Jeg så hende i går, da jeg var nede at handle. Og hun var jo sygemeldt!”
”Syg igen? Hvorfor er der ingen, der gør noget ved det?”

Denne blog handler om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø bliver påvirket af, at vi som medarbejdere forholder os til andre ansattes sygefravær.

Når en kollega melder sig syg, må andre tage over på arbejdsopgaverne. Måske er det derfor, rigtigheden af sygemeldingen debatteres indimellem? De tre udsagn herover er alle tænkte, men det er ikke nogen, der er fremmede for mig – jeg har hørt rigtig mange afskygninger af dem gennem mit arbejdsliv.

Min personlige grundholdning er, at ingen pjækker. Hvis nogen melder sig syg, så er der en årsag.

”Naivt”, vil nogen nok mene. Det kan godt være, at det er naivt, men det er, hvad jeg kan tillade mig at forholde mig til, for hvis det ikke er sygdom, der ligger bag sygemeldingen, så vil det alligevel ikke være mit ansvar at forholde mig til det. Så er det nemlig lederens ansvar.

Vi ved som ansatte ikke, hvad der ligger bag en sygemelding. Vi ved bare, at vi skal samle op på opgaverne imens. Årsagerne kan være mange – stress, udredning for alvorlig sygdom, abort osv. Og de årsager er man som ansat ikke forpligtet til at dele med sine kolleger – og hvis en ansat sygemelder sig, så er det kun en ekstra psykisk belastning, hvis man efterfølgende fornemmer eller endda bliver fortalt, at der bliver sået tvivl om ens sygdom blandt kollegerne. Det kan kun være med til at belaste det psykiske arbejdsmiljø i negativ retning for den pågældende. Og givetvis også for dem, der har skulle høre på brokkeriet. For alt negativ snak spreder som bekendt negative ringe i vandet.

Denne blog har haft fokus på ”de andres sygdom”, men pludselig kan det jo ramme én selv… Hvor fedt er det så at tænke tilbage på den mistillid, man har hørt, der var til andres sygdom? Måske ikke ligefrem fordrende for en hurtig tilbagevenden til arbejdet, hvis man for eksempel er gået ned med stress.

Derfor vil jeg opfordre alle til at lade sygefraværet være et mellemværende mellem den syge og dennes leder. HVIS du mener, at du bør gøre noget, så kan du fx gå til lederen og sige, at det måske ville være en god ide, hvis lederen på et personalemøde fortalte lidt om, at lederen selvfølgelig handler i henhold til sygefraværspolitikken, at TR inddrages ved relevans, og at der bliver taget hånd om alle relevante sager, men undlad at drøfte sygefraværet med dine kolleger. De kan nemlig gøre lige så lidt ved det, som du kan, og debatten medfører ikke andet end en stigning i skyllerumssnakken. Og den er vi jo alle interesserede i at få fjernet.

Hvad mener du? Jeg har sat tingene lidt på spidsen, for at sætte skub i en debat – enten på bloggen eller på dbio’s Facebook gruppe.

Rigtig god sommer til jer alle.

Mange hilsner fra Camilla