Archive for april, 2013

Medlemsudvikling i dbio

mandag, april 22nd, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

”Hvordan går det egentlig med medlemsudviklingen i Danske Bioanalytikere?” Sådan lyder et af de spørgsmål, jeg ofte får. I denne blog vil jeg give et billede af de seneste tendenser – og prøve at beskrive, hvad jeg synes, vi skal gøre ved det.

Cirka ni ud af ti af de potentielle medlemmer på hospitalerne har valgt at melde sig ind i dbio.
Sådan har det overordnede billede set ud i rigtig mange år, men det er ikke ensbetydende med, at antallet af medlemmer i dbio er konstant. Antallet af medlemmer er svagt faldende over en årrække. Samtidig er det totale antal, der arbejder på laboratorierne imidlertid også faldende, og derfor er det stadig nogenlunde samme andel, der er medlem af Danske Bioanalytikere. Organisationsprocenten er således næsten konstant. De, der forlader faget, kan for eksempel være gået på pension eller søgt til andre erhverv – det er i hvert fald de udmeldelsesårsager, dbio får oplyst. Der er naturligvis også medlemmer, der melder sig ud af andre årsager. Medlemmerne oplever i stigende grad, at de melder sig ud fordi deres privatøkonomi er presset. Det er ærgerligt, men ikke overraskende samfundets økonomiske udvikling taget i betragtning.
dbio vil være på forkant med denne medlemsudvikling, og derfor har dbio’s hovedbestyrelse netop godkendt en plan for medlemshvervning og medlemsfastholdelse.
Deri ligger nye aktiviteter for studerende, mere direkte kontakt med eksisterende medlemmer, nye kontante medlemsfordele og mange andre tiltag. Samtidig er det vigtigt at synliggøre de eksisterende goder som eksempelvis juridisk bistand, hjælp ved arbejdsskader, rådgivning om overenskomsten og adgang til hjælp fra din tillidsrepræsentant.
hverve-pjece Du kan læse mere om medlemsfordelene og argumenter for medlemskab her og her.

Tilsvarende er det vigtigt, at vi alle – organisation, repræsentanter og medlemmer - påtager os et ansvar for fællesskabet og dermed et ansvar for hvervning og fastholdelse af medlemmer. Vi vælger alle at betale til en fagforening, og vi er vel alle interesserede i, at den fagforening er så stærk som mulig? Derfor vil jeg opfordre dig til at gå i dialog med ikke-medlemmerne, når de for eksempel ryster på hovedet af dit valg om at være med i dbio, eller hvis der bliver sagt, at du lige så godt kan melde dig ud, fordi du alligevel får alle goderne.
dbio er et fælleskab, hvor alle bidrager på. Hvis ingen bidrager, forsvinder både fællesskabet og dbio som organisation. Og dermed også de goder, som ikke-medlemmerne læner sig op ad.

Hilsner fra Camilla Bjerre

Hvorfor er etik vigtig?

mandag, april 15th, 2013

 

Af Martina Jürs

 

Fagetisk Nævn i Danske Bioanalytikere har haft møde først i februar. Her har vi bl.a. drøftet om det har en betydning for professionsetikken, at der kommer bioanalytikere med anden etnisk baggrund end dansk ind på arbejdspladserne. Det ser ikke ud til, at det betyder noget væsentligt for bioanalytikernes etiske værdier på kort sigt. På længere sigt kan det påvirke værdierne, men det kan være svært at adskille, da værdierne i det omgivende samfund jo også forandrer sig.

 

Fagetisk nævn brænder for at bringe fokus på etikkens betydning for bioanalytikerne. Hvilke etiske værdier er vigtige som bioanalytiker og dermed grundlag for professionsetikken.
Måske undrer du dig over, hvorfor det er så vigtigt. Så har du her nogle gode grunde, som Fagetisk Nævn formulerede på deres møde. 

 

·   For at bioanalytikerfaget kan kalde sig en profession, må bioanalytikerne have en etik.

 

·   Det etiske er et “must”, hvis man som profession vil forstå sig selv og forstås af andre.

 

·   At være etisk svarer til  at tage ansvar og udvise ansvarlighed for sit faglige virke. (At tage ansvar indenfor rammen og udvise ansvarlighed ved at bryde regler og gå udenfor rammen).

 

·   Som sundhedsperson er man hver dag nødt til at handle. At “ikke-handle” er også en måde at handle på.

 

Og hvad betyder det så egentlig i dagligdagen.

 

Det betyder, at det kan forventes at du: 

·         Svarer kvalificeret på faglige spørgsmål indenfor dit felt.

·         Tager ansvar for at patienten bliver informeret om, hvad du foretager dig.

·         Siger fra over for noget, du synes strider mod almindelig anerkendt standard for bioanalytikerfaglighed.

 

Udfordringen er, at der ikke altid er entydige svar og løsninger på bioanalytikerlivets udfordringer. Tit er der dilemmaer, hvor der må vægtes for og imod. Og her er det vigtigt, at have en god og åben dialog med sine kolleger. 

I de næste 2 ½ år er emnet for den internationale bioanalytikerdag: Code of Ethics, your duty to the client, to the profession, to the global society. Fagetisk nævn håber, du vil være med til at sætte fokus på dette.