Archive for marts, 2013

Ledertemadag og lederforum - Sammenhængskraft

torsdag, marts 21st, 2013

140 bioanalytikerledere fik inspiration til at skabe sammenhængskraft.

Sammenhængskraft er et af de nye buzz-ord i den offentlige debat. Kommunernes Landsforening taler om det, Danske Regioner taler om det, Sundhedsminister Astrid Krag talte også om sammenhæng, da dbio mødte hende i januar i år.

140 bioanalytikerledere fik, på Leder Forum og temadag, foredrag om, hvorfor sammenhæng og hvordan sammenhæng, herunder sammenhængende patientforløb, samarbejde mellem sektorerne og ledelse på tværs af professioner, lag og afstande.

På de fleste af vores arbejdspladser betyder dette fokus, at patienten er kommet i centrum på en ny måde, hvor det handler om, at patienten skal opleve, at der er sammenhæng og helhed i mødet med sundhedsvæsnet. Her synes jeg fx, at det er rigtig interessant at følge sammenlægningen af klinisk fysiologisk afd., klinisk biokemisk afd. og billeddiagnostisk afd. og deres fremtidige fokus på, hvordan det vil være optimalt for patienten at komme igennem et diagnostisk forløb, der involverer alle tre specialer.

For at imødekomme sammenhæng på tværs har sundhedsvæsnet undergået store forandringer og det er ikke slut endnu. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening skeler meget til, hvordan udlandet løser sundhedsvæsnets store udfordringer med at skabe sammenhæng. De henter blandt andet inspiration fra England og deres erfaringer med Integrated Care. Norge skeles der også til, hvor de fx i Fossen arbejder med diagnostikken mellem det sekundære og primære sundhedsvæsen på en ny måde.

I Region Nordjylland ses nu en ny ledelsesstruktur som er inspireret af USA, hvor specialer samles i klinikker, hvor forløbsansvarlige viceklinikchefer er ansat, så patientforløb er en særskilt ledelsesopgave.

dbio arbejder også for at skabe sammenhæng for patienten og dermed også til tider for sammenhæng på tværs af bioanalytikerfaget og bioanalytikerfaget og andre fag. dbio arbejder derfor for: Bioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner.

I det strategiske og politiske arbejde med udvikling af professionen arbejder dbio for, at vores bioanalytikerledere og bioanalytikere på afdelingerne fra starten tænkes ind i udviklingen af sammenhængen i det hele sundhedsvæsen, dvs. både det patientnære i hjemmet, praksis og kommuner samt på hospitalerne.

Altså at vi alle er med både i planlægningen af organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer samt i optimering af patientforløb.

Vi skal gribe bolden eller selv kaste den, da vi bioanalytikere har meget af den viden og de kompetencer, der skal til for at løse fremtidens sundhedsvæsens opgaver. De uformelle diskussioner i pauserne, under middagen samt i løbet af aften på Leder Forum gør, at jeg tror, at deltagerne på ledertemadag og lederforum nu er mere inspireret til opgaven. God arbejdslyst!

Hilsen Martina

Man får da ondt i kroppen af et langt arbejdsliv…

mandag, marts 11th, 2013

Af Camilla Bjerre
?
Kære medlem

Langt fra alle medlemmers arbejdsskader kommer ind over dbio, angiveligt fordi mange af jer selv kører sagen. Det er i hvert fald hvad jeg hører, når jeg besøger laboratorierne og snakker med bioanalytikerne. Og det er rigtigt ærgerligt.

Jeg er tvivlende overfor, om I som medlemmer er klar over den gode og kvalificerede hjælp I kan få af dbio’s arbejdsskadekonsulent, Vibeke Greve Kristensen. Det er jo rigtig ærgerligt, for Vibeke hjælper i det omfang I ønsker det – altså også i den store skala, hvor hun så tæt på som muligt overtager sagen. At køre en arbejdsskadesag er en vanskelig proces, hvor der er mange bolde, der skal jongleres på den rigtige måde, for at falde ud til medlemmets fordel. At have en sagkyndig inde over, er uvurderligt for sagsforløbet.

Der er også en helt anden årsag til, at det er væsentligt, at jeres arbejdsskadesag går hånd i hånd med den hjælp, der er at trække på hos Vibeke – en mere politisk vinkel. Lige nu er der desværre ikke mange af medlemmernes arbejdsskader, der reelt bliver anderkendt. Det vil Danske Bioanalytikere ændre på. Derfor har 1.500 af jer netop modtaget en spørgeskemaundersøgelse, der søger at afdække medlemmernes fysiske og psykiske velbefindende. Statistikken – hvis nok medlemmer beslutter sig for at svare – kan være udgangspunkt for sammenligning med resten af Danmarks befolkning. For selvfølgelig skal bioanalytikere ikke have større tilbøjelighed til at få en arbejdsskade end resten af befolkningen.
Når jeg er ude på føromtalte laboratoriebesøg, ser jeg desværre flere med skinner på håndleddene, og jeg hører om smerter i skuldrer og ryg – og arbejdsskaden er ikke blevet anmeldt.
Det er en konsekvens af et langt arbejdsliv – siger de.
Netop! - siger jeg. NÅR det nu er en konsekvens af arbejdet, så skal det anmeldes. OGSÅ selvom vi ved, at arbejdsskaden ikke bliver anerkendt. For vi skal bruge BÅDE medlemsundersøgelsen OG arbejdsskaderne som trædesten frem mod ændring af anerkendelsesreglerne. Derefter får de afviste sager forhåbentlig endnu en mulighed for at blive kørt – med et andet udfald.

Derfor er det super vigtigt, at du svarer på spørgeskemaet, hvis du er en af de 1.500, der skal repræsentere alle 6000 medlemmer og at du - hvis du har ondt - ringer til Vibeke, og spørger, hvordan du skal forholde dig i forhold til anmeldelse.

Hilsner fra Camilla

Spild af tid?

tirsdag, marts 5th, 2013

Af Martina Jürs

Jeg var i sidste uge på besøg på patologi afdelingen på Roskilde sygehus. Det gav mig stor arbejdsglæde. Jeg blev mødt med åbenhed og en faglig iver, når jeg blev flyttet rundt mellem de forskellige arbejdsfunktioner. Bioanalytikerne fortalte med stolthed om deres arbejde og svarede på mine nysgerrige spørgsmål.
Er det så spild af tid? Nej!
Hvad får jeg så ud af et besøg på et laboratorie? Det giver mig bl.a. en mulighed for at stille nogle af de faglige spørgsmål, som jeg skal tage stilling til som næstformand i dbio, til de bioanalytikere som har specielle kompetencer og viden indenfor deres fagområde.  På den måde får jeg spurgt dem, som har en viden, som jeg ikke altid  sidder inde med. Vi fik f.eks. talt om flytning af opgaver  fra patologer til bioanalytikere, hvilket  kvalificerede mit syn på emnet. I forhold til screening for tarmkræft (biopsierne fra koloskopi)  kan man diskutere, hvorvidt dbio måske ikke arbejde for at det bliver bioanalytikere, som screener disse, men hvis patologerne skal screene, så skal bioanalytikerne overtage andre opgaver, som ligger mere lige for. Det skal vi ihvertfald have med i tankerne, når regionerne vil tale om screening for tarmkræft. Og det er jo det, det hele handler om, at bruge de bioanalytikere-kolleger, som har kompetencer, som man ikke  selv har. På den måde udvikler vi og sætter retning for faget sammen. Kollektivt kvalificerer vi udviklingen på en måde, som man ikke kan gøre som individ.
Tak for en god dag i Roskilde, hvor jeg også fik mulighed for at få fingerne i suppen igen som “rigtig” bioanalytiker, og Roskilde fik mulighed for at påvirke dbio´s næstformand.