Archive for februar, 2013

Og hvad med de ansattes ”miljø”?

onsdag, februar 27th, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

”Flere patienter på sygehusene – uden at belaste miljøet”, lyder overskriften på en artikel på Danske Regioners hjemmeside. Det er da meget godt, tænker jeg… Men hvad med arbejdsmiljøet? Der var måske mindre at prale af?

Artiklen beskriver, hvordan det er lykkedes at minimere eksempelvis varme- og vandforbrug fra 2009 til 2011, samtidig med at aktiviteten på landets sygehus steg med over 10 %. Super! Vi skal selvfølgelig skåne miljøet så meget som muligt – selv slukker jeg alt lys bag mig, når jeg går gennem mit hjem. Til irritation for dem jeg glemmer i rummene bag mig. Men jeg bliver en smule bekymret for de ansattes ”miljø”. En stor smule faktisk. For selvom det nu i ny forskning er vist, at det med sandsynlighed ikke er kræftfremkaldende at være stresset, så er der unægtelig en hel del andre uønskede virkninger på stress. Og vi har i Danske Bioanalytikere kortlagt, at der er et svagt fald i antallet af bioanalytikere på sygehusene over de seneste år. Jeg er bioanalytiker, så jeg kan godt regne ud, hvad der sker, når aktiviteten sættes op, og antallet af bioanalytikere sættes ned – så bliver man unægtelig udsat for et større pres. Og hvis arbejdsmængden er større, end den enkelte kan overskue, så kan den øgede belastning munde ud i stress.
Det er desværre også, hvad jeg hører, når jeg er ude på besøg på laboratorierne, nemlig at arbejdspresset og arbejdsmængden er blevet skruet i vejret.
Det er en alvorlig situation, der ikke har til udsigt at blive forbedret - fremadrettet vil arbejdsbyrden være lige så stor – og givetvis større. Derfor er det enormt vigtigt, at have fokus på, hvordan denne øgede aktivitet imødegås. Uden at bioanalytikerne løbe hurtigere.
Jeg hører, at automatisering tager sin part – men ikke det hele. Ændrede arbejdsgange kan også løse noget – men heller ikke det hele. At få det øvrige hospitalspersonale til at have fokus på færre prøver kan også hjælpe, men hvad gør man ved den forhøjede belastning, der stadig er tilbage?
I arbejdsmiljøarbejdet på laboratorierne er det enormt vigtigt at have øget fokus på den stadigt stigende belastning for at forhindre, at de ansatte bukker under. Derfor er det oplagt, at I som ansatte spørger åbent:
Hvornår har emnet været dagsordensat på MED-møderne på vores laboratorium?
Hvilke konkrete løsninger på den øgede belastning er der senest taget initiativ til?
Hvad har arbejdsmiljøgruppen af ideer fremadrettet?
Og hvordan kan vi som ansatte selv være med til at komme med idéer?
Desuden vil det være super godt, hvis du herunder vil dele nogle af de tiltag, der virker på dit laboratorium. Det behøver ikke være en fuld pakke af løsninger, du kommer med - mange enkelte gode råd kan være med til at inspirere andre i deres arbejde med at forebygge, at den øgede belastning bliver til en uoverkommelig arbejdsbyrde. Derfor; del dine ideer, gode tiltag eller måske drømme herunder, så andre kan få gavn af dem.
Når du inspirerer andre, kan du være heldig, at de også inspirerer dig.

Hilsner fra Camilla Bjerre

Findes der et særligt sted i helvede for kvinder?

onsdag, februar 20th, 2013

Af Martin A. Jürs.

“Hvis der findes et særligt sted i helvede for kvinder som ikke hjælper hinanden, må himlen vel have et tilsvarende sted for kvinder, som tør tage fat på alle de svære emner i kønsdebatten.”  Citatet er fra forordet i en bog af Lisa Marklund og Lotta Snickare, som hedder: “Der er et særligt sted i helvede for kvinder der ikke hjælper hinanden”. Bogen handler om kønsdebatten og er underholdende på sin egen alvorlige måde.
Tænk sig f.eks. at for hundrede år siden sagde man, at kvinder ikke havde godt af at tænke, fordi så ville blodet strømme til hovedet og livmoderen sygne hen. Idag er det god humor, men dengang var det ramme alvor. Der er heldigvis sket en udvikling på ligestillingsområdet, men der er stadigvæk lang vej endnu. I bogen henvises der til forskning, der viser, at ligestilling i organisationer afføder modstand, især blandt mænd. Mænd tolker ofte ligestilling som noget, de selv  kommer til at tabe på. Det er endnu ikke set, at en ledende bioanalytiker og en ledende overlæge får samme løn, men jeg glæder mig til den dag, det sker! Konklusionen er dog stadig, at det er historisk bestemt og derfor på ingen som helst måde naturligt, når kvinder systematisk aflønnes lavere end mænd. I dansk sammenhæng har forfatter og journalist Pia Friis Laneth påvist, hvordan mænds og kvinders løn helt tilbage fra midten af det 18. århundrede har været et spejl af vores forestilling om mandens pligt til at forsørge familien, og kvinden som den fysisk og psykisk svage part. Dermed har det været legalt, at kvinder tjente mindre end mænd. Men er kvinders arbejde generelt set af mindre værdi end mænds arbejde? Nej, vel. Vi, kvinder, har stadigvæk lang vej endnu.
En tur i børneverden: kender I smølferne? Smølferne, hvor alle drengesmølfer har deres egenskaber, mens pigesmølfen Smølfine bare er en pige. Det er da en aha-oplevelse, ihvertfald for mig.

Hele vejen igennem bogen bliver man klogere og jeg undres gang på gang over forfatternes historier og fakta. Endnu et eksempel: I en undersøgelse fra 1980′erne viste man to testgrupper samme nyhedsartikel. Læserne, der troede, at artiklen var skrevet af en mand, beskrev sproget som flydende og kraftfuldt. Dem, der troede, at artiklen var skrevet af en kvinde, bedømte teksten som vag og ukonkret. Samme artikel!! I fremtiden vi jeg skrive under synonym, når det gælder ligestillingsspørgsmål: Martin A. Jürs. Så vil jeg nok blive taget mere alvorlig og få min taletid :0)

Om der findes et særligt sted i helvede for bioanalytikere, som ikke hjælper hinanden? Og et særligt sted i himlen for dem, der gør? Tjah - jeg tænker, at vi skal have dette i baghovedet, da dette også kan gælde for de bioanalytikere som ikke bakker hinanden op i deres succeser eller svære tider. Hvis vi skal lykkes med synlighed af vores fag, så skal vi markere os, bakke hinanden op og ikke ligge under for en jantelov. Vi er bioanalytikere med masser af egenskaber og med kernekompetence i at udføre og kvalitetssikre prøvetagning, analyse og svarafgivelse. Husk det, sælg det og være stolte af jer selv og jeres bioanalytikerkolleger.