Archive for januar, 2013

Ytringsfrihed er din ret – brug den!

mandag, januar 28th, 2013

Ytringsfrihed er din ret – brug den!

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Din afdeling er truet af lukning, fordi politikkerne vil lave besparelser. Men du ved som ansat, at det vil medføre et utal af uhensigtsmæssigheder for både borgere og ansatte. Uhensigtsmæssigheder som givetvis vil æde besparelsen op. Tager du bladet fra munden?
Givetvis ikke… En medlemsundersøgelse i FTF, hvor bioanalytikerne var en del af, viste nemlig, at hver anden ansat oplyser, at frygten for ”kammeratlige samtaler” eller fyringer fra arbejdsgiverne, får medarbejderne til at holde sig fra offentlige ytringer om kritisable forhold på arbejdspladsen.

Når hver anden har det sådan, medfører det, at de offentligt ansattes stemme i samfundsdebatten ikke bliver hørt, og debatten bliver ensidig. Ovennævnte beskrivelse af en lukning er blot et eksempel. Der er mange situationer, hvor politikerne (mere eller mindre velmenende) lægger op til ufrugtbare omstruktureringer, procedureændringer, der medføre forlængede og ikke som tilsigtet forkortede patientforløb, eller indførelse af uhensigtsmæssig dokumentation. Alle tiltag vil medføre, at vi som fagpersoner, vil være nødt til at ytre os for at højne det faglige niveau i debatten. Kun derved bliver det synligt, hvilke praktiske konsekvenser de politiske beslutninger har haft eller vil kunne få.

Når en mulighed for at tilkendegive sin holdning er til stede, er det nemmere, hvis man i forvejen kender til sine rettigheder. Så skal man nemlig ikke til at undersøge dem, inden man kommer med sit udspil. FTF’s undersøgelse viste nemlig også, at mere end to tredjedele ikke kender reglerne på deres arbejdsplads. Det har vi i Danske Bioanalytikere besluttet at lave om på, så derfor vil du i løbet af indeværende uge kunne læse om dine rettigheder på dbio.dk. Jeg lægger linket på som kommentar herunder, når det er færdigskrevet. Kort sagt er det Grundloven, der sikrer, at alle danskere har ret til at ytre sig – lokalt kan der dog være et regelsæt, som man måske skal være klar over. Men man skal dog ikke acceptere, hvis reglerne hindrer én i reelt at ytre sig. De overordnede regler er, at du må ytre dig, om lige det du vil, blot du tilkendegiver, at du ytrer dig på dine egne og ikke arbejdspladsens vegne. Dog må det du ytrer dig om ikke være usandt, groft, freds- og ærekrænkende eller fortroligt, ligesom vi jo heller ikke skal bryde vores tavshedspligt. Hvis man ytrer sig på egne vegne, kan ledelsen hverken kræve, at man beder om tilladelse eller orienterer ledelsen forinden.

Men det er ikke ensbetydende med, at det er en dårlig ide at informere de parter, som kritikken handler om. Politikerne kan være vanskelige at få i tale, men hvis emnet er om ens egen arbejdsplads, vil det i mange tilfælde være fornuftigt at informere ledelsen. Der er jo også en hverdag efterfølgende, og det kan desuden være, at forholdene kan løses INDEN man sender sit læserbrev ud. Og det vil selvfølgelig være langt at foretrække. Derfor bør du forsøge at løse problemstillingen med de parter, der er involveret, og hvis det ikke går, så så skal du overveje med dig selv, om du stadig har mod på et læserbrev. Man skal jo altid være opmærksom på, at når man ytrer sig, kan der komme en modreaktion fra ledelse eller kolleger. Konsekvenserne af ens ytring er således ikke altid til at gennemskue.
Det kan også være en god ide at inddrage din tillidsrepræsentant, så hun er informeret om dine kritikpunkter eller dine ideer til forandringer. Måske kan hun endda hjælpe dig inden, ved at bringe din problemstilling op i MED- eller SU-systemet?

Men det er helt afgørende, at vi som bioanalytikere siger enten til eller fra, når vi kan bidrage med vores unikke viden fra det fag, vi er stolte af.
Det har den offentlige debat brug for, hvis den skal foregå på et kvalificeret niveau.

Mange hilsner fra Camilla

Besøg på nyt sundhedshus - må vi også besøge dig?

mandag, januar 21st, 2013

Af Martina Jürs

Kære medlem,

I sidste uge var jeg til åbning af et nyt sundhedshus i Helsingør. Ved åbningen mødte jeg bioanalytikere (ledere og medarbejdere), som er gået positivt ind i arbejdet med at få sundhedshuset til at fungere som arbejdsplads. Bioanalytikerne viste stolt deres nye arbejdsplads frem, og fortalte om, hvordan de forstiller sig arbejdsgangen vil være i fremtiden. Bioanalytikerne, som er ansat ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød Hospital, vil arbejde på skift mellem Hillerød Hospital og sundhedshuset i Helsingør. Bioanalytikerne vil fast bemande 2-3 blodprøvetagningsrum, samt foretage elektrokardiogrammer (EKG) i sundhedshuset. De skal tage blodprøver for sundhedshusets akutklinik, ambulatorier og praktiserende læger i omegnen.

Sundhedshuset åbnes, som led i Region Hovedstadens hospitalsplan 2020, hvor Helsingør Sygehus lukkes d. 1. februar 2013. Sundhedshuset  i Helsingør er med til at sikre nærhed i pleje og behandling på nogle af de mest udbredte sygdomsområder. Bygningen, som huser regionens nye sundhedshus, huser også en række privatpraktiserende læger og andre behandlingsklinikker. Det bliver interessant at følge sundhedshuset for at se,  om der udvikles et tværfaglige samarbejde og se, hvordan bioanalytikerne kommer i gang på denne arbejdsplads.  

Det er altid spændende at møde bioanalytikere på laboratorierne, på møder, i mellem møder, på bioanalytikeruddannelsen – ja alle steder. Hvis du vil have besøg af Danske Bioanalytikere, så er det bare om at råbe op, så kommer vi meget gerne.

Hilsen Martina

Bioanalytiker – hvad for en fisk?

mandag, januar 14th, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

”Ingen ved, hvad en bioanalytiker er!”

Sådan udbryder bioanalytikerstuderende i Studerendes Udvalg i Danske Bioanalytikere – de er frustrerede over den manglende kendskab til vores fag. De står ikke alene med den frustration, for jeg hører den ved stort set alle de møder jeg deltager i med bioanalytikere. Ja, jeg kender den endda fra mig selv. For eksempel når en bordherre ikke har det ringeste begreb om, hvad jeg laver. Så føler jeg, at han ikke forstår endsige anerkender mit valg af uddannelse. Det er ikke specielt rart.

Samtidig hører jeg (meget) ofte bioanalytikere omtale sig selv som laboranter eller hospitalslaboranter. Og det kan endda også slippe ud af den selvsamme mund, der tidligere har bedt mig om at gøre noget ved, at ingen ved, hvad en bioanalytiker er og laver. Paradoksalt…

Jeg mener ikke, at det kun er Danske Bioanalytikere, der skal synliggøre bioanalytikerfaget. Vi skal alle sammen være tydeligere, når vi omtaler bioanalytikerfaget. Både, når vi er private, OG når vi er på arbejde.

Bioanalytikerstuderende i Studerendes Udvalg i Danske Bioanalytikere, havde mange ideer til, hvordan det kunne synliggøres, hvad en bioanalytiker er. Danske Bioanalytikere arbejder videre med mange af ideerne, men der blev stillet et par spørgsmål, som jeg håber, at du også vil reflektere over:

Præsenterer du dig for eksempel med titel, når du står overfor en patient?
Benytter du de få sekunder, mens glassene fyldes op, til at forklare patienten, at du vil bringe blodprøven til laboratoriet, så bioanalytikerne kan analysere den?
Nikker du blot, når nogen spørger dig, om du er hospitalslaborant?
Forklarer du din bordherre, at bioanalytikerne har en finger med i 70 – 80 % af alle de diagnoser, der stilles?

Den bedste måde at synliggøre, hvad bioanalytikere laver, er simpelthen at tale om vores forunderlige fag med de mennesker, vi møder. Hver gang kommer vi tættere på, at bioanalytikertitlen anerkendes med et genkendelsens nik.
Derfor vil jeg opfordre dig til at finde en arbejdsrytme, der giver dig mulighed for at fortælle patienterne om, hvad en bioanalytiker laver.
Måske har du allerede et par punchlines, du benytter dig af, når du skal beskrive bioanalytikerfaget overfor din bordherre?
Du er også velkommen til at dele dine ideer eller ”linjer” herunder eller på Facebook i gruppen ”Danske Bioanalytikere”, hvor 1.112 medlemmer indtil videre debatterer om alt fra mobning til fagbladets fremtid.

Hilsner fra

Camilla Bjerre

Møde med sundhedsministeren

mandag, januar 7th, 2013

Hvilket budskab skal dbio tage med til sundhedsministeren?

Kære Medlem,
På en konference om styr på økonomien fik Danske Bioanalytikeres formand Bert Asbild  talt med sundhedsminister Astrid Krag. Det resulterede i, at Danske Bioanalytikere er inviteret til et møde i starten af januar på Sundhedsministerens kontor. Det ser vi meget frem til.

Da der desværre stadigvæk er mange i befolkningen, som ikke ved, hvilke vitale funktioner, vi bioanalytikere varetager på hospitalerne, er dette en oplagt mulighed for at sætte bioanalytikere og deres kompetencer på dagsordenen.
 
Vi bioanalytikere er som faggruppe til stede overalt på hospitalet, men udgår fra laboratorierne og blev traditionelt opfattet som en servicefunktion. Denne opfattelse er vi godt på vej til at vende.  Udviklingen på hospitalerne omkring akutfunktionen og fokus på patientforløb og tværfaglige teams har betydet, at vi arbejder med at tydeliggøre vores rolle. Bioanalytikeres kompetencer kommer langt bedre i anvendelse som Diagnostisk Samarbejdspartner i klinikken. Rette analyse til rette tid i såvel den akutte fase som i behandlingsforløbet er både (livs-)vigtigt og rentabelt. Dette understøttes af flere pilotprojekter på hospitaler landet over.
 
Enmer som Danske Bioanalytikere kunne bringe på banen på mødet  kunne f.eks. være diagnosticering, diagnosegaranti, patientforløb eller diagnostiske centre.

Hvis du har en mening om, hvad vi skal tale med sundhedsministeren om, så har du her  mulighed for at komme til orde.

Kommenter her på bloggen eller send en mail til mju@dbio.dk

Med ønsket om et godt nytår til alle
Venlig hilsen Martina