Archive for juni, 2012

Coating af hospitalstøj med nanopartikler er dybt bekymrende

mandag, juni 25th, 2012

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

I dag afsendes nedenstående forespørgsel til Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Ingeniørens Nyhedsbrev og Dansk Center for Nanosikkerhed:

“Nyhedsbrevet Ingeniøren bragte den 20. juni 2012 en artikel: ”Belægning af nanopartikler gør hospitalsskjorten bakteriefri” . Af artiklen fremgår, at: ”Det er lykkedes irske forskere ved Limerick Universitet at reducere forekomsten af smittefarlige bakterier såsom den resistente stafylokokbakterie MRSA - også kendt som svinebakterien - på tekstiler ved at spraye overfladen med nanopartikler.”
Dernæst beskrives, at teknologien er beregnet til at blive brugt på hospitaler, hvor nosokomiel smitte (RED: opstået på et hospital) på verdensplan er skyld i, at 10% af patienterne pådrager sig en eller anden form for smitte, mens de er indlagt. Projektet ved Limerick Universitet kørte med EU-støtte i 2008-2011, og forskningsleder Patrick Cronin arbejder nu videre med teknologien for at kommercialisere den.

Danske Bioanalytikere ser med dyb bekymring på udsigten til, at sundhedspersonalets uniformer og kitler, patienternes sengetøj og beklædning m.v. inden for få år skal sprayes med nanopartikler for at blive bakteriefri.
Vi er generelt bekymrede for, at nanopartikler kan skade den menneskelige organisme, og specifikt gør tanken om, at hospitalspersonale og patienter skal bære nanomateriale direkte på huden, og at hospitalssenge skal være redt op med nanosengetøj os yderst ængstelige. Vi frygter for, at disse nanopartikler kan have utilsigtet virkning både på langt og på kort sigt, idet vi ikke finder det bevist, at nanopartikler er uskadelige for menneskers helbred og miljøet som helhed.

Danske Bioanalytikere udbeder sig derfor dokumentation for:
- at nanopartikler i den form, som her er beskrevet ift. nanomaterialer ikke er skadeligt, hverken på kort eller lang sigt
- nanopartiklernes giftighed – også i de omtalte mængder
- nanopartiklernes indvirkning på bakterier og deres mulighed for at blive resistente overfor stoffet.”

Om nanoteknologi er sundhedsskadeligt eller ej vides endnu ikke. Blot fordi muligheden for at minimere spredningen af bakterier er til stede, skal vi ikke acceptere, at underkaste os et tiltag, som vi ikke kender de helbredsmæssige konsekvenser af.

Hvis du hører eller læser om tiltag vedrørende lignenede tiltag, er du altid mere end velkommen til at kontakte mig på cbj@dbio.dk.

Mange hilsner fra

Camilla Bjerre

Du har ret til vaccination – brug din ret!

fredag, juni 1st, 2012

Af Camilla Bjerrevaccine120_hoj

Du har ret til vaccination – brug din ret!

Har du arbejde med blod, væv eller vævsvæsker? Vidste du, at du i så fald har ret til at blive vaccineret mod hepatitis B? Det er kommet mig for øre, at rigtig mange ikke er opmærksomme på denne ret, og jeg vil derfor i denne blog slå et slag for, at vi alle gør brug af denne ret.

Det skønnes, at ca. 3 promille af den danske befolkning har kronisk hepatitis B. Ifølge Sundhedsstyrelsen var hyppigheden blandt indlagte patienter i 2003 dog væsentlig større - nemlig ca. 1 %. Hepatitis B (smitsom leverbetændelse B) forårsages af et virus og smitter gennem blod og legemsvæsker fra personer, der er smittede. Smittevejen er i princippet ens ved hepatitis B og HIV, dog er hepatitis B-virus mere smitsomt end HIV.

Smitte med hepatitis B kan dog forebygges med vaccination, og i Sundhedsstyrelsens “Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis” fra juni 2002 anbefales det, at følgende personalegrupper tilbydes vaccination mod Hepatitis B:
”… laboranter, der ved daglig håndtering af blod skønnes at have en væsentlig risiko for uheld, der kan medføre eksposition for hepatitis B
… andet personale, der har en væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner, fx ved stik- eller skæreulykker med blodforurenede kanyler, knive m.v.”

Det betyder, at du vil være i målgruppen, hvis du i dit daglige arbejde håndterer blod, væv eller vævsvæsker, fordi der dermed er en risiko for uheld ved f.eks. stiklæsioner, der kan medføre eksposition for hepatitis B.
Hepatitis B udgør et væsentligt arbejdsmiljøproblem, som der skal tages hånd om. Dels kan eksposition for hepatitis B medføre kronisk leverbetændelse, der giver risiko for levercirrhose (skrumpelever) og øget risiko for leverkræft. Dels kan den daglige udsættelse for smittefare udgøre en psykisk arbejdsmiljøbelastning.

Derfor bør man på de enkelte arbejdspladser bakke op om det forebyggende arbejde og få indarbejdet vaccination, som en naturlig del i afdelingens forebyggelsesstrategi mod smitteoverførsel. Hvis det endnu ikke er tilfældet på din arbejdsplads, kan du jo opfordre din arbejdsmiljørepræsentant til at stille forslag i arbejdsmiljøorganisationen/ MED-systemet om indførelse af forebyggende vaccine til personalet på de arbejdspladser, hvor der en væsentlig risiko for eksposition for hepatitis B.

Også bioanalytikerstuderende bør tilbydes vaccination, eftersom de selvfølgelig udsættes for nøjagtig samme risiko som færdiguddannede, men de har bare ikke krav på det på samme måde som færdiguddannede. Netop derfor har Danske Bioanalytikere sendt et brev til tre ministre om i fællesskab at sørge for, at bioanalytikerstuderende får betalt deres vaccination mod Hepatitis B på lige fod med andre, der arbejder i sundhedssektoren. Læs brevet her

Vi har ret til vaccination, så hvorfor ikke gøre krav på denne ret?

Hilsner fra Camilla Bjerre