Archive for marts, 2012

Når krybben er tom…

torsdag, marts 8th, 2012

Af Camilla BjerreBAR SoSu

Kære medlem

Når vi står i en presset situation, har vi forskellige måder at kommunikere på. Nogle bliver irritable og ”bider af” andre. Andre bliver pessimistiske og opgivende. Og andre igen reagerer ved ikke at sige så meget.
Ingen af de tre reaktionsmønstre medfører, at den pressede situation forbedres. Nærmere tværtimod.
Og når så Danmark generelt og dermed også dbio’s medlemmers arbejdspladser står i en længere varende økonomisk trængt situation med nedskæringer og øget arbejdspres til følge, reagerer vi oftere og oftere ud fra disse reaktionsmønstre. Netop fordi vi er pressede.
Jeg siger ikke, at vi blot skal acceptere, at presset stiger, men mens det står på, må vi agere på den mest hensigtsmæssige måde. På en måde, som forhåbentlig er med til at dæmpe følelsen af at være presset – og i hvert fald ikke på en måde, som får følelsen til at eskalere.

I forbindelse med en kampagne udarbejdet af BAR SoSu med hovedfokus at sænke stress blandt andet ved at tale ordentligt til hinanden. Et af værktøjerne er et inspirationsmateriale, der omhandler ’Omgangstone og kollegialitet’.
Materialet lægger op til drøftelser i personalegruppen, som kan forbedre omgangstonen og synliggøre, hvordan de enkelte kan formulere, at de ønsker at få hjælp og omsorg, hvis de bliver stressede.
Materialet fremstår som en samlet pakke, der indeholder både teori og et debatoplæg. Denne vekselvirken fungerer rigtig godt, og kan selvfølgelig benyttes udelukkende som teoretisk indføring i emnet eller udelukkende som oplæg til diskussion i en større eller mindre del af personalegruppen.

Jeg håber, at du vil følge linket herunder, for det vil være det første skridt i den rigtige retning mod at få italesat, at der er behov for at fokusere på omgangstonen, når vi er pressede. Vores gode kolleger er jo med til at give os arbejdsglæde og dermed lysten til at arbejde. Og arbejdsglæden kommer ikke af sig selv – den skal man arbejde aktivt for at få del i.

Vi må jo passe på os selv og ikke mindst på hinanden.

Enig/uenig? Husk, at du også er velkommen til at kommentere anonymt på bloggen.

Hilsner fra Camilla

Kilder:
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Stress/Materiale_stress/stressvaerktoej05.aspx?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=59b8dc00b6-Nyhedsbrevet_3BAR_2_Februar_20122_24_2012&utm_medium=email