Archive for august, 2011

Har I lyst til besøg?

onsdag, august 31st, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Hvis jeg som næstformand i dbio skal følge trit med bioanalytikerfaget, ser jeg laboratoriebesøg en absolut nødvendighed. Hver gang jeg står på et nyt laboratorium, bliver jeg mindet om, hvor vigtigt det er, at jeg får mulighed for at snuse til bioanalytikerfagets mange forskelligheder. Kun ved, at blive ved med at tage ud og snakke med jer medlemmer, kan jeg repræsentere jer på bedste vis. For det er jeres arbejdsliv, som blandt andet afgør, hvilket fokus jeg lægger i mit arbejde i Danske Bioanalytikere.

Når jeg eksempelvis repræsenterer bioanalytikerne i FTF, er det altid med bioanalytikerfagets problemstillinger i baghovedet. Udviklingerne indenfor arbejdsmiljøet eller arbejdsskaderne er for eksempel områder, hvor jeg læner mig op ad, hvad jeg ser og hører på laboratorierne.

Hvis jeg fremadrettet skal bevare denne konneks til bioanalytikerfaget, vil jeg se frem til, at fortsætte mine ture til laboratorier i hele landet. Og det er der, hvor du kommer ind. Arbejder du på et laboratorium i rivende udvikling? Eller har I nyt apparatur, som er spændende at vise frem? Eller er du bare på et helt almindeligt laboratorium og har lyst til besøg, så tøv ikke med at skrive til mig. Alt har interesse. Intet er for stort eller for småt. For alle typer laboratorier er med til at forme bioanalytikerfaget.

Skriv til mig på cbj@dbio.dk, og så finder vi en dag!

Mange hilsner fra Camilla Bjerre

Tillidsrepræsentanten

mandag, august 22nd, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Er du bevidst om, hvor vigtig en rolle din tillidsrepræsentant (TR) har for dig og din arbejdsplads?

Jeg vil i dette blogindlæg ridse nogle af de vigtigste opgaver op, som TR’s har, og dermed sætte fokus på en af de væsentligste grunde til at være medlem af dbio. Hvis du ingen TR har, bør du læse ekstra opmærksomt. Her er noget, du går glip af.

TR’en er nemlig din personlige kontakt mellem dig og dbio. TR er dbio på arbejdspladsen.

Hvis du er interesseret i at få sikret, at dine vilkår og rettigheder på dit laboratorium bliver overholdt, er det vigtigt, at I får valgt en TR. For TR’en får jo netop uddannelse, der medfører at hun ved, hvordan dine rettigheder er og skal være. Og hun gør noget ved det, hvis du ikke bliver behandlet efter reglerne. For eksempel sikrer TR’en, at du får de tillæg, som du har ret til ifølge overenskomsten. I samarbejde mellem dig som medlem, dine kolleger og TR’en finder I ud af, hvilke krav, der skal forhandles med lederen, hvorefter TR’en eller regionsformanden er medlemmernes forhandler. Det vil sige, at hvis I på afdelingen finder ud af, at der skal være et bestemt tillæg for en arbejdsopgave, er det TR’en der går videre til lederen med jeres krav. Hvis der ingen TR er på din afdeling, er din indflydelse på lokallønnen minimal, og meningen med lokalløn er forsvundet.

Ud over lokalløn, sikrer din TR også, at medarbejderne på laboratoriet taler med en samlet stemme på MED-møderne. En stemme, som I via MED-aftalen har krav på at have, og som TR bliver udpeget til. Den ret giver jer mulighed for at få indflydelse på laboratoriet. Det kunne for eksempel være vedrørende besparelser, som I på laboratoriet kunne have mange gode ideer til. Ideer, der ikke går ud over kvaliteten i arbejdet, men ideer, der forhåbentlig vil mærkes mindst muligt. Under alle omstændigheder, er TR’en den person, der skal føre medarbejdernes argumenter til ledelsen på MED-møderne. Uden en TR vil du som medarbejder kunne komme til at stå meget svagt overfor lignende problemstillinger, og dine muligheder for indflydelse ville være begrænsede.

Har du oplevet mobning eller måske tiltagende stress? I så fald, er det din TR, der sammen med arbejdsmiljørepræsentanten vil tage sig af, at der bliver fundet en passende løsning. TR fungerer som øjnene på dit laboratorium, og reagerer, hvis hun fornemmer et stemningsskifte, eller at der er nogen, som ikke føler sig godt tilpas på arbejdet.

Og hvis din stress eller mobningen skulle føre til sygefravær og sygefraværssamtaler - eller i værste fald en fyring, vil TR fungere som en bisidder for dig, og sikre sig, at forløbet foregår så fornuftigt som muligt. Måske hun har ideer til, hvordan dit arbejde kan struktureres anderledes, eller hvordan en fratrædelsesordning skal skrues sammen. Alt afhængig af samtalens karrakter, støtter din TR dig, og sammen med lederen finder I den mest hensigtsmæssige løsning. Uden en TR ville du selv skulle overskue alle disse løsninger og regler samtidig med dit sygdomsforløb.

Er der nogensinde nogen, der taler om sammenlægninger eller omstruktureringer på dit laboratorium? I så fald, er det rigtig godt at have en TR, for hun vil være placeret i de vigtige diskussioner, og vil være fagets “vogter”, der sikrer, at udviklingen bliver så hensigtsmæssig som muligt. Om hun kan flytte på noget er én sag, men det vigtigste er, at I på laboratoriet bliver hørt.

Jeg håber, at denne blog har vist dig, hvor uhyre vigtig TR er for dig og dine kolleger. Hvis du ingen TR har, vil jeg opfordre dig til straks at stille op, eller få en af dine kolleger overbevist om, at det at være TR, er lige hende.

Har jeg overset noget? Er du uenig eller enig? Husk, at du kan kommentere anonymt - det er kun mig, der kommer til at kende din e-mailadresse.

Mange hilsner fra Camilla