Archive for december, 2010

Får du ondt i kroppen af dit arbejde?

fredag, december 17th, 2010

Af Camilla Bjerreuntitled

Kære medlem

Man skal kunne varetage sit arbejde uden at få ondt i kroppen. Det er min grundholdning. Men jeg ved også – blandt andet af egne erfaringer –at arbejdet som bioanalytiker ofte fører til ømme muskler eller led.

En undersøgelse foretaget af Videnscenter for arbejdsmiljø viser, at de fleste offentligt ansatte har ondt et sted i kroppen hver dag eller flere gange om ugen. Ifølge undersøgelsen, der er foretaget på 4000 offentligt ansatte er det kun knap ti procent, der slet ikke har haft ondt i kroppen de seneste tre måneder. 42 procent har haft ondt dagligt eller flere gange om ugen.

De tal siger mig, at der er noget ganske galt! Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Alle sammen. Arbejdsmiljørepræsentanterne og lederne har det overordnede ansvar, men alle har et ansvar for at komme med gode ideer til tiltag, der kan lette den byrde vi udsættes for i det daglige arbejde. Du kan komme med ideer til, hvordan arbejdsgange på laboratoriet kan varieres, så ensidigt gentagende arbejde undgås. Det kan også være hjælpemidler til, hvordan kroppen aflastes i arbejdet. Når du mærker på din krop, at noget er uhensigtsmæssigt, så er det der, du skal reagere. Tal med dine kolleger om de oplever det samme, og find i fællesskab ud af, hvad der kan gøres. Det er vigtig, hvis vi i fællesskab er enige om, at det ikke er i orden, at 90% ikke kan varetage sit arbejde uden at få ondt. Og det tror jeg ikke, vi har svært ved at blive enige om.

Du kan hente yderligere inspiration på denne nye hjemmeside, der er oprettet for at øge offentlige ansattes viden og forståelse for muskel- og skeletbesvær. www.jobogkrop.dk. Der er information om mange emner, der er relevante for os som bioanalytikere. For eksempel arbejde ved computer, løfte- og forflytningsopgaver. Desuden er der en masse erfaringer at trække på.

Min opfordring til dig skal lyde: Brug et par minutter på hjemmesiden, og se om din nysgerrighed bliver vakt.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at hvis det skulle ske, at dit arbejde medfører en arbejdsskade, der kan udløse dig en erstatning, kan du få hjælp og vejledning i Danske Bioanalytikere til at føre arbejdsskadesagen.

Hilsner fra

Camilla Bjerre