Archive for juni, 2010

Danske Bioanalytikere støtter ingen politiske partier

mandag, juni 21st, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Der har i den seneste tid været skrevet en hel del i dagspressen om, at nogle fagforeninger har givet økonomiske tilskud til visse politiske partier, mens andre fagforeninger har valgt dette partipolitiske tilskud fra.

Jeg synes, at det er meget vigtigt at slå fast, at Danske Bioanalytikere ikke giver penge til at støtte hverken den ene eller anden fløj i Folketinget. Det vil sige, at medlemmernes kontingent ikke går videre til bestemte politiske partier, som medlemmerne i deres privatliv kan være tilhænger af eller ej. Danske Bioanalytikere er aldeles partipolitisk uafhængig.

I samme åndedrag som dette er sagt, vil jeg pointere, at det, at en fagforening er partipolitisk uafhængig ikke er ensbetydende med, at der ikke i Danske Bioanalytikere er stor bevågenhed og stillingtagen til de udmeldinger, der kommer fra Folketinget. Det være sig lige fra uniformspolitik på de danske hospitaler til nedskæringer. Der er faktisk rigtig stor opmærksomhed på disse udmeldinger, og afhængig af deres karakter og relevans for medlemmernes faglige interesser reagerer Danske Bioanalytikere på en måde, der er relevant i forhold til udmeldingen - på vegne af alle medlemmerne. Uafhængigt af, hvilket parti udmeldingen kommer fra.

Jeg håber, at dette blogindlæg har givet klarhed om, hvordan Danske Bioanalytikere agerer i forhold til politiske udmeldinger fra Folketinget.

Hilsner fra

Camilla Bjerre

En ny lille hilsen her fra den internationale Bioanalytikerkongres i Nairobi

fredag, juni 11th, 2010

Det er fantastisk at kongressen har samlet ca. 30 nationaliteter fra næsten alle kontinenterne.
Sædvanen tro er Norden stærk repræsenteret.
På delegeret-møderne viste diskussionerne, hvor forskellige vilkår vi som bioanalytikere har i verden. På uddannelsesområdet er det næsten uoverskueligt, derfor havde bestyrelsen inden mødet udsendt et spørgeskema, for at få et overblik over hvor IFBLS kan sætte hjælpende ind. Resultaterne er endnu ikke bearbejdet, men vi forventer, at det kan give os et overblik over, hvor i verden vi kan få svært ved at få anerkendt vores uddannelse, og fra hvilke lande vi kan ansætte uden uddannelsesmæssige problemer.
IFBLS bestyrelse vil i de kommende år udvikle et E-learning program. Det ser lovende ud og vil være en hjælp til især de lande, som ikke har et veludbygget uddannelses system - og måske også til os ?
En E- journal bliver nu åbnet på IFBLS hjemmeside. Her kan I så læse og udgive artikler. Det ser rigtig spændende ud. Mere information om det, når vi kommer hjem.
Internet forbindelser er dyre her i Nairobi, så I skal ikke forvente flere blogs herfra.
De bedste hilsener fra
Camilla, Bert og Lotte

Første hilsen fra bioanalytikernes internationale kongres

mandag, juni 7th, 2010

Alle de deltagende landes flag - fra åbningscermonienKære Medlem

Som lovet vender vi her tilbage med en umiddelbar oplevelse af de første dage ved kongressen, som holdes af den internationale organisation for bioanalytikere (IFBLS). Denne gang afholdes den i Nairobi.

Hvert et foredrag kan vi af gode grunde ikke gengive i sin fulde længde med det udbytte, som vi har fået, hvorfor I her får enkelte brugbare brudstykker fra et par af dem, vi har deltaget i.

Først og fremmest har de første dage handlet om lederskab og om, hvordan man verden over tager hånd om udbrud af smitsomme sygdomme som HIV, SARS, fugle – og svineinfluenza.

I USA er tilskuddet til forskning og laboratorieydelser til HIV for eksempel steget fra 155.000 $ i år 2004 til 2.000.000 $ i 2008. Det er da en politisk prioritering der vil noget! Ligeledes ser den økonomiske udvikling godt ud i Etiopien, hvilket har medført, at laboratorierne har udviklet sig fra langt under middel til at være ”State of the Art”. I dette foredrag var videns deling om, hvordan man påvirker regeringer til at forøge ydelser til laboratorierne utrolig vigtig. Alt i alt handler det simpelthen om lobbyisme, hvilket fagforeningerne verden over arbejder ihærdigt for.

Et andet foredrag vi hørte handlede om akkreditering. Der beviste foredragsholderen for eksempel, at før akkrediteringen blev gennemført blev der brugt 12.000 $ på spild af reagenser. Efter akkrediteringen var der stort set ikke nogen økonomisk udgift til spild. Et tankevækkende citat er: ”Thinkers are great - doers change the world”. Og det er jo så sandt, som det er sagt.

Et andet tankevækkende citat, som kom frem ved et foredrag om ledelse: ” Medarbejderne kan glemme, hvad du siger og gør, men de glemmer aldrig, hvad du får dem til at føle”. Det er jo essensen af at kunne motivere medarbejderne og engagere dem på laboratorierne. Hvis de føler, at lederen (eller TR og AMiR) står for noget rigtigt og troværdigt, så bliver de lyttet til og medarbejderne føler sig mere tilfredse og har lyst til at engagere sig på arbejdspladsen.

Som du kan læse, har dagene været fyldt med forskellige foredrag, hvoraf kun de væsentligste pointer kan nævnes i en blog, men der er ingen tvivl om, at deltagelse i IFBLS’ kongres giver os rigtig meget stof til eftertanke og værktøjer, som vi kan bruge fremadrettet.

Hilsner fra

Lotte Gaardbo, Bert Asbild og Camilla Bjerre

Kongres for bioanalytikere i hele verden

onsdag, juni 2nd, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

I morgen rejser dbio’s formand og to næstformand til Nairobi i Kenya for at deltage i bioanalytikernes internationale kongres, der afholdes hvert andet år. Der er deltagere fra hele verden, både fra de rigere og fattigere lande. Deltagerne er alle bioanalytikere, henholdsvis valgte fagforeningsrepræsentanter og bioanalytikere, der fremlægger den seneste udvikling indenfor vores herlige fag i form af posters og/eller faglige oplæg.
For mig som valgt repræsentant for bioanalytikerne i Danmark vil jeg have mit fokus på oplæggene om faglig udvikling, indenfor områder, hvor andre lande er foran os. Selvom vi er langt fremme i Danmark, så er der andre lande, som har haft fokus på andre områder, end vi har i Danmark. Og som fagforening er det netop faget der bringer os sammen, hvorfor det er ekstremt vigtigt for mig, at holde mig faglig ajour med de nyeste internationale tiltag og udviklinger.
Derudover vil jeg fokusere på løsningsforslag på den demografiske udfordring, som bioanalytikerfaget i Danmark står overfor. Mange andre landes bioanalytikere står også overfor en skævvridning i både aldersfordelingen og fordelingen af bioanalytikere mellem udkantsområder og de større byer. Med sidstnævnte mener jeg selvfølgelig, hvordan man tiltrækker kvalificeret arbejdskraft til laboratorier, der ligger i områder, hvor der ikke bor lige så mange mennesker som i storbyerne.
Jeg vil også koncentrere mig om, at sparre med de andre politisk valgte indenfor bioanalytikerfaget. Vi står jo overfor de samme problemstillinger i faget og den sparring kan jeg bruge til utrolig meget i udviklingen af dbio. Hvad gør de for deres medlemmer? Hvad gør de for at få nye medlemmer? Hvad tilbyder de deres repræsentanter? Hvordan er deres organisationer opbygget og hvordan fungerer de i dagligdagen? Alt i alt fornyet inspiration, som jeg mener alle faglige organisationer i ny og næ har brug for.

Jeg vil forsøge at skrive løbende her på bloggen, mens kongressen står på. Håber, at du vil læse med?

Hilsner fra

Camilla Bjerre