Archive for april, 2010

På arbejde selv om man er sygemeldt?

mandag, april 12th, 2010

rtemagicc_sygmedjob11Af Camilla Bjerre

Kære medlem

En holdningsbearbejdende kampagne om nedbringelse af sygefravær er skudt i gang. Kampagnens afsender er Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt parterne bag trepartsaftalen, herunder FTF, der er dbio’s hovedorganisation.

Du har måske set plakaterne på togstationerne og andre steder i det offentlige rum?

Selve kampagnen omhandler det, at gå på arbejde med en sygdom, fordi det viser sig, at langtidssyge ofte gerne vil på arbejde, men blot ikke kan klare en dagligdag på fuld styrke.
Det er i disse nedskærings tider vigtigt, at have alle hænder på arbejdspladsen, for at få laboratorierne til at køre hensigtsmæssigt rundt - uden stress og jag. Derfor er tanken om, at få langtidssyge på arbejde meget positiv, og sikkert også den rigtige løsning i nogle tilfælde. Man kan dog ikke på forhånd sortere i, hvilke skader man kan gå på arbejde med og hvilke man ikke kan. Vi reagerer alle forskelligt på sygdom, hvilket der bør tages hensyn til, når sygefraværssamtalerne bliver afholdt mellem leder og sygemeldte. Men når en medarbejder selv vurderer, at hun kan gå på arbejde med sin sygdom, så bør der findes en egnet arbejdsopgave til vedkommende. Det ville da være omsonst alt andet.

Jeg vil da opfordre til, at I har en drøftelse på arbejdspladsen om, hvilke arbejdsopgaver, der kunne udføres af sygemeldte medarbejdere. Det behøver jo ikke at være en fuld analyseplads - alle kan have behov for at blive aflastet fra ringende telefoner, patienter der skal følges et andet sted hen eller lignende.

Dog skal man jo huske på, at ikke alle sygdomme er egnede til at tage med på arbejde - men man behøver ikke at ligge hjemme med en brækket arm efter smerterne er aftaget!

Eller, hvad mener du?

Venligste hilsner

Camilla Bjerre

Hvad bliver det nye teknologiske vidunder?

onsdag, april 7th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

I 1899 udtalte direktøren for det amerikanske patentkontor, Charles H. Duell :”Alt hvad der kan opfindes er blevet opfundet.”
Man må sige, at han tog grueligt fejl! Den teknologiske udvikling har siden da stormet hen over hovederne på os alle, og i disse tider er det de færreste mennesker, der ikke har mindst en pc i hjemmet.

Påfaldende nok udtalte Ken Olson, der var direktør for digital equipment corporation i 1977: “Der er overhovedet ingen grund til at noget menneske skulle have en computer installeret i hjemmet.” Det citat viser endnu engang en person, der burde have forstand på sit felt, som tager fejl.

Jeg synes, at det er to meget lærerige udtalelser. Bare fordi man ikke kan forestille sig, at tingene kan løses eller udføres på en anden måde, så bliver man alligevel nødt til at have øjnene åbne for selv de mindste muligheder. Det er nemlig oftest de små tanker og ideer, der fører til de store ændringer.

Når jeg får fortalt historier fra bioanlalytikerne om, hvordan vores herlige fag blev udført for år tilbage, ja… Så er der ikke meget andet at sige, end at den teknologiske udvikling også har vundet indpas i bioanalytikernes verden.

At forestille sig, hvordan vores fag bliver udført i fremtiden kan være en vanskelig, men også tankevækkende øvelse. Kører alle analyser på et og samme apparat? Er specialerne lagt sammen, fordi der skal så få maskiner til at udføre analyserne? Findes mikrotomen endnu? Tager mennesker eller robotter blodprøver?
Spørgsmålene er mange, og kun tiden vil vise, hvordan vores hverdag kommer til at se ud.

Hvordan ser vores fag ud, når du kigger i krystalkuglen?

De venligste hilsner fra

Camilla Bjerre