Archive for marts, 2010

Hvor er alle arbejdsskaderne henne?

torsdag, marts 25th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Jeg har et par gange i den senere tid undret mig over, at møde en hel del bioanalytikere, der kunne fortælle om deres kollegers arbejdsskader. De fortæller ofte om skader i hænder og arme efter mange år med blodprøvetagninger eller mikrotom eller andre af de mange former for ensidigt gentaget arbejde, som vores fag giver os. Arbejdsopgaverne giver de pågældende smerter i hænder, arme, ryg eller skuldre. I enkelte tilfælde, så voldsomme smerter, at bioanalytikeren ikke kunne varetage sit normale bioanalytikerarbejde.
Grunden til min undren er, at hvert år hjælper Danske Bioanalytikere i snit 30 bioanalytikere med arbejdsskader. Og det antal lyder i mine øre alt, alt for lavt i forhold til de mange fortællinger jeg er stødt på. Det vil da være rigtig ærgerligt, hvis medlemmerne ikke kontakter dbio og får den hjælp og støtte vi kan give dem, hvis de har mistanke om, at de har fået en arbejdsskade. Hjælp til både egentlig udredning, sagsbehandling samt gode råd og ideer til, hvordan som arbejdsskadet har mulighed for at fortsætte sit arbejde som bioanalytiker.
Der er tre grunde til, at det er så ærgerligt:

For det første fordi, at hvis der er hjælp at få, så bør man da benytte sig af det. Det er jo det man har sin fagforening til.

For det andet fordi, at hvis der på nogen måde skal være håb for, at ændre præcedens for at anerkende bioanalytikernes arbejdsskader, så bliver dbio nødt til at kende til skadernes omfang. Jo flere sager, jo større sandsynlighed er der for, at gøre noget ved de ofte lidt triste udsigter til at få en arbejdsskade anderkendt som bioanalytiker.

For det tredie er vi på fagets vegne nødt til at kende til omfanget af de skader som faget medfører. Dette for at forebygge nye tilfælde af skader via information om forebyggelse fra dbio til alle jer som medlemmer.

Derfor skal min opfordring til dig lyde: Meld din arbejdsskade til dbio eller opfodre din kollega til at melde hendes arbejdsskade.

Venligste hilsner fra

Camilla Bjerre

Nyhedsbreve er da også noget for dig!

mandag, marts 22nd, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg har nu deltaget på fire moduler i uddannelsen til TR, TR-suppleanter og AMiR’er. Og det er gået over alt forventning. I den forbindelse blev jeg dog opmærksom på, at utrolig få af repræsentanterne har tilmeldt sig dbio’s nyhedsbrev. Nyhedsbrevet bliver udsendt et par gange om måneden, og der er flere forskellige typer at tilmelde sig til. Hvad enten du er underviser, leder, repræsentant eller ganske almindeligt medlem, vil nyhedsbrevene have relevant information til dig. Hvis du, med dig selv, ved, at du ikke får nået at holde dig ajour på Danske Bioanalytikeres hjemmeside, kan du tilmelde dig de nyhedsbreve, du føler henvender sig til dig, og derved få en brush-up på de vigtigste nyheder. Det er da nemt og smart!
Du kan tilmelde dig dbio’s nyhedsbrev her.

Ydermere har bioanalytikernes A-kasse, DSA netop fået et nyhedsbrev. De skriver i det første nyhedsbrev, blandt andet om afskedigelser, hvilket desværre er virkeligheden for nogle bioanalytikere i øjeblikket, og derfor ekstra relevant at holde sig opdateret på.
Du kan læse DSA’s første nyhedsbrev og tilmelde dig her.

God læselyst

Venligste hilsner fra

Camilla Bjerre

Høring: Stop sygehuskrisen - del 2

mandag, marts 8th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Som lovet følger jeg nu op på de sidste tre punkter fra ’seks-punkts planen til løsning af sygehuskrisen.’ (se blogindlægget: “Høring: Stop sygehuskrisen - del 1″ ved at klikke her.)
Punkterne er udarbejdet i samarbejde mellem FOA, HK Kommunal, Yngre Læger, FAS og Sundhedskartellet.

Jeg vil her fortælle om, hvad de tre sidste af punkterne handler om. Jeg har føjet mine egne kommetarer til:

4) Stop skattefritagelsen for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer: Der er to dilemmaer i de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. For det første kan de fortolkes som en indirekte statsstøtte til private behandlinger. For det andet bidrager de til en øget ulighed i sundhedsvæsnet, fodi de forsikrede springer ventelisterne i det offentlige over, og tager direkte til privat behandling. Det kan ikke være rigtigt, når landets sundhedsvæsen nu engang er offentligt.

5) Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning: Det konstant stigende pres på medarbejderne i det offentlige sundhedsvæsen medfører stress, mistrivsel og højere sygefravær. Det er altafgørende, at der i den aktuelle situation på sygehusene arbejdes strategisk og målrettet med APV’erne. Der skal kortlægges, hvad de konktrete konsekvenser af afskedigelser og nednormeringer har af konsekvenser for det tilbageværende personale. Og så skal der tages hånd om disse opståede problemstillinger.

6) Klare økonomiske rammer og en styring der kan forstås: Sygehusenes økonomi er en svær og ikke særlig gennemskuelig sammensætning. Blogtilskud, kommunal medfinansering, statslige aktivitetsafhængige pulje osv. Derudover bliver afdelingerne straffet, både når der produceres for meget, men bestemt også, hvis der produceres for lidt. Derfor går dette sidste punkt ud på, at der nedsættes en gruppe bestående af uvildige parter, der kan udrede sygehusenes aktuelle økonomiske problemer og grundlæggende strukturelle problemer, så der kan arbejdes langsigtet og kontinuerligt i det offentlige sundhedsvæsen. Kort sagt: Ro til arbejdet.

Hermed de sidste tre punkter fra høringen. Jeg har valgt at skrive løbende om disse seks punkter, fordi jeg ikke udelukkende mener, at de hører sig høringen til. Det er relevante og yderst aktuelle problemstillinger, som kan diskuteres mange andre steder end lige til en høring.

Venligste hilsner

Camilla Bjerre