Archive for februar, 2010

Høring: Stop sygehuskrisen - del 1

onsdag, februar 24th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

I går var jeg til en høring, der var arrangeret af FOA, HK Kommunal, Yngre Læger, FAS og Sundhedskartellet. Danske Bioanalytikere var repræsenteret af formanden og os to næstformænd.
Til høringen var Jacob Axel Nielsen inviteret som taler og til at besvare spørgsmål. At regeringen skulle skifte pladser på nøjagtig samme dag, medførte, at der ingen sundhedsminister var til stede. Desværre.
Arrangørerne - de 6 fagforeninger - havde sammen udarbjdet en seks-punkts plan til løsning af sygehuskrisen. Den blev fremlagt, og debatteret.
Jeg vil her fortælle om, hvad tre af punkterne består af:

1: Stop fyringer og slå en streg over gælden.
Fyringer kan ikke andet end gå ud over kvaliteten af patienternes vej gennem sundhedsvæsenet, hvorfor den eneste rigtige løsning må være, at undgå fyringer. Gælden som hospitalsvæsnet bærer rundt med fra foregående års underskud skal fjernes ved ekstrabevillinger. Ellers vil samme hårdt pressede økonomiske situation gentage sig år efter år.

2: Stop kravet om produktivitetsstigning på 2 procent i økonomiaftalerne.
Et krav om 2 % stigning har været gennemgående de seneste 10 år. Det er jo så blevet til knap 20 % stigning i produktiviteten uden tilførsel af ekstra midler. Det er uholdbart og urimeligt.

3: Differentieret behandlingsgaranti.
Behandlingsgarantien presser sygehusene, for at få patienterne igennem indenfor de fastsatte garantier for behandling. Men er det rimeligt, at varicer skal behandeles lige så hurtigt som cancer? Nej vel. Derfor må løsningen være, at få realistiske behandlingsgarantier for alle de forskellige behandlingstyper.

Så er der ikke andet at gøre, end at håbe, at den nye Indenrigs - og Sundhedsminister vil lytte og reagere.

I næste blogindlæg fortæller jeg om de sidste tre punkter i planen.

Venligste hilsner

Camilla Bjerre

Skulderklap til det offentlige sundhedsvæsen

mandag, februar 8th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

I ugebrevet A4 beskrives resultaterne af en meningsmåling, som Ugebrevet har fået udført. Meningsmålingen handler om, hvordan underskuddet på statens finanser bedst bliver betalt. Et af resultaterne er, at der kun er 12 procent af de adspurgte, der er klar til at skære i den offentlige service. Undersøgelsen spørger dog ikke direkte ind til, hvilke dele af de forskellige offentlige tilbud der skal/ikke skal skæres i, men forventeligt må det være, at de adspurgte opfatter sundhedsvæsnet som en stor del af denne offentlige service.
I en periode med trængte budgetter og ikke mange hjælpende hænder fra Regeringen til det offentlige sundhedsvæsen, må man sige, at det er et rigtig flot skulderklap fra de adspurgte borgere til den service det offentlige tilbyder. Den retning mod privatisering af hospitalsvæsnet, som vi i de senere år har kunne se, har i hvert fald ikke den brede befolknings opbakning, for som klar nummer et på danskernes hitliste over, hvordan underskudet på statens finanser bedst finansieres kommer skattestigninger, som 43 procent af de adspurgte foretrækker. Det ville man jo ikke svare, hvis man mente, at sundhedsvæsnet skulle have indført fuld brugerbetaling. Og dette vel og mærke umiddelbart efter, at de har fået den første lønudbetaling, hvor skattelettelserne er trådt i kraft. Det er da meget tankevækkende!

Venligste hilsner

Camilla Bjerre