Archive for oktober, 2009

Om vidner til mobning

fredag, oktober 30th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og som vedkommende ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod.

Alt i alt virkelig ubehagelige og udslettende handlinger, der kan nedbryde selv den stærkeste person.

Men jeg havde faktisk tænkt mig, at dette indlæg hverken skulle handle om de personer der mobber eller dem, der bliver mobbet. Men istedet de personer, der observerer mobberierne. En ny rapport viser nemlig, at vidner til mobning får samme symptomer som de der mobbes - om end i svagere grad, selvfølgelig. Symptomerne hos begge er søvnproblemer, dårlig søvnkvalitet, dårlig selvvurderet helbred og stresssymptomer. Og det er klart, at afhjælper man mobberierne får den der mobbes det bedre, men faktisk får man det jo også selv bedre. Men hvad kan man som vidne så gøre? Først og fremmest er det en handling, der kræver mod, for det man selvfølgelig er bange for selv er, at mobberne skal vende grusomheder mod en selv. De konkrete ideer til, hvordan mobning stoppes af vidnerne til mobningen, finder du her: STOP MOBNING

Har du prøvet at være vidne til mobning på din arbejdsplads? Hvordan reagerede du?

Venlige hilsner

camilla Bjerre

Farlige gamle arbejdsmetoder - DEL 1

fredag, oktober 9th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem – jeg har brug for din hjælp

Et medlem henvendte sig til mig med et rigtig vigtigt emne. Hun er i slutningen af 40’erne og hun og hendes kolleger er bekymrede over, om de har en øget risiko for at udvikle demens, cancer eller andre alvorlige sygdomme i deres alderdom. På hendes afdeling har de nemlig for mange år tilbage bl. a. arbejdet med kemiske stoffer på en helt anden og ubeskyttet måde, end bioanalytikerne gør nu. Hun fortalte for eksempel om, hvordan de i forbindelse med en undersøgelse arbejdede med organiske opløsningsmidler – udenfor stinkskab vel at mærke. Det var noget med at gå og ryste reagensglas over længere tid, med tommelfingeren som prop. Når der var overtryk, så luftede man det bare ud midt i laboratoriet. Og sådan var det jo på rigtig mange laboratorier før i tiden.

Jeg synes, at det er et uhyre vigtigt område at få kortlagt, men jeg er selv 34 år og ved ikke så meget om, hvordan bioanalytikerne arbejdede med de kemiske stoffer i tiden før, at det kemiske arbejdsmiljø blev gjort mere sikkert.

Men jeg har brug for alle de input jeg kan skaffe. Jeg har nemlig aftalt et møde med Bo Netterstrøm der er overlæge på arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød hospital. Nogen vil måske kende ham som stress-ekspert, men han er en dygtig arbejdsmediciner på mange felter. Bo Netterstrøm vil gerne hjælpe os bioanalytikere med at undersøge, om det er muligt at kortlægge risikoen for at udvikle alvorligere sygdomme, men han har selvfølgelig behov for at vide noget om, hvilke stoffer bioanalytikerne arbejdede med, og hvor stor en del af dagligdagen, I stod med fingrene i det farlige arbejde.

DERFOR -  

Har du den mindste mistanke til et stof, du/I arbejdede med i laboratoriet?
Har du oplevet, at arbejdsgange blev ændret, fordi de var farlige?
Kan du huske, hvilke farlige arbejdsopgaver I havde?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Du er velkommen til at skrive dit input her på bloggen, men bryder du dig ikke om det, så skriv endelig til mig på min mail: cbj@dbio.dk.

Jo flere konkrete eksempler jeg får, jo mere kvalificeret bliver det indledende arbejde og dermed også det eventuelle resultat. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette er en undersøgelse der er den første af dens art på bioanalytikernes fag-område i Danmark, og det kan vise sig at være en overordentlig vanskelig opgave. Der er ikke andet at gøre, end at begynde at finde ud af, hvor udbredt det farlige arbejde har været, så derfor: Alle bioanalytikere til tasterne!

Venlige hilsner

Camilla

Tvang eller frivillighed ifm. vaccination?

mandag, oktober 5th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Fra december bliver sundheds- og plejepersonale tilbudt vaccination mod influenza H1N1. I denne gruppe er bioanalytikerne bl. a. inkluderet. Og det er jo positivt. Men eftersom der er lagt op til, at vaccinationen er et tilbud og ikke et krav, står spørgsmålet tilbage: Hvis man som person ikke er tilhænger af at blive vaccineret (af forskellige årsager) kan man så tillade sig at sige nej tak til at blive vaccineret? Der eksisterer jo en reel risiko for, at man bliver smittet, og at man i den latente periode smitter patienter via sit arbejde.

Har din arbejdsplads udviklet en regel for, om man SKAL vaccineres?
Hvad er din holdning? Bør man lade sig vaccinere, selvom man generelt ikke er fortaler for vaccinationer?

Venlige hilsner

Camilla Bjerre