Archive for august, 2009

Masser af nye studerende

mandag, august 24th, 2009

ÅrhusAf Camilla Bjerre

Kære Medlem

Idag har jeg været på bioanalytikerskolen i Århus og holde oplæg om Danske Bioanlytikere til de nystartede bioanalytikerstuderende. Og sikke et syn! Jeg talte 76 unge mennesker, der netop var startet i dag. I mit oplæg fortalte jeg om de åbenlyse medlemsfordele for studerende (og færdiguddannede). Det handlede også lidt om solidaritet, og at man aldrig ved, hvornår man får brug for hjælp fra sin fagforening.

Alt i alt et rigtig opløftende besøg jeg har været på i dag - så er det bare om at få dem til at føle sig velkomne på laboratorierne. Har du gode ideer til, hvad det især er, der får de studerende til at holde af din arbejdsplads?

Venlige hilsner

Camilla Bjerre

Endnu et nyt forum har set dagens lys i dbio

onsdag, august 19th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Et andet af de tiltag, der er i gang i det organisatoriske område, som jeg er politisk ansvarlig for handler om Fælles-TillidsRepræsentanterne (F-TR).

F-TR’erne er en støt voksende gruppe i dbio, og dette er forsøgt imødegået i revisionen af den organisatoriske uddannelse. Tidligere har den organisatoriske uddannelse været målrettet tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, men nu bliver der også uddannelse til F-TR’erne.

Når den første uddannelsesdag for F-TR’erne løber af stablen i oktober forestiller jeg mig, at de skal høres om deres ønsker og behov for uddannelse, eftersom de må være de første til at vide, hvad der kunne være gavnligt for dem. På den anden side kan det jo også være vanskeligt at vide, hvad man mangler, hvorfor der fra sekretariatets side også kommer inspiration til uddannelsestiltag.

Jeg ser meget frem til disse uddannelsesdage med F-TR’erne, da de er en gruppe, der er placeret midt i beslutningerne. De er oftest repræsenteret i de forskellige niveauer i MED-systemet og har fingeren på pulsen med hensyn til problemstillinger på laboratiorierne, qua deres kontakt til tillidsrepræsentanterne.

Så derfor, et rigtig spændende nyt forum som jeg ser meget frem til og har grundig forberedelse til, inden den første dag kan afholdes.

Venlige hilsner

Camilla Bjerre

Danske Bioanalytikere er med i Facebook-manien

lørdag, august 15th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Torsdag aften åbnede jeg Danske Bioanalytikeres Facebook-gruppe, som jeg har udviklet sammen med dbio’s web-redaktør Lotte Kamph. Hensigten med gruppen er, at have en platform til at informere om stort og småt, der hvor medlemmerne er. Og eftersom stort set hele den voksne del af den Danske befolkning er på Facebook, så må der unægteligt også være mange bioanalytikere på Facebook.

Jeg kan fortælle lidt om udviklingen af antallet af medlemmer i gruppen, som det ser ud her lørdag morgen. Altså knap halvandet døgn efter gruppen blev åbnet. Det er nemlig gået rigtig hurtigt og det er facinerende at se, hvordan det spreder sig som ringe i vandet.

Til at starte med var sekretariatet medlem af gruppen. Der var 17, som ikke skal tælles med i denne nye udvikling.
Jeg sendte invitation til 49 bioanalytikere. Af disse har 40 endnu ikke reageret på invitationen. Alt dette kan man trække ud, bag om gruppen. Lige nu er der 139 medlemmer og der er udsendt 189 invitationer, hvoraf 40 af dem jo er dem jeg sendte. Det vil sige, at 9 bioanalytikere har genereret 149 ventende invitationer samt 113 der allerede har accepteret de 9’s invitation og er blevet medlem af gruppen. Derudover er der jo selvfølgelig dem, der har fundet gruppen tilfældigt. Det kan ikke være mange på halvandet døgn. Men utroligt, det synes jeg, det er, og jeg ser frem til at følge udviklingen i gruppen.

Skal du også være med i Danske Bioanalytikere-gruppen på Facebook?

Venlige hilsner

Camilla Bjerre

Nyt forum i dbio

tirsdag, august 11th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg er netop kommet tilbage fra en dejlig ferie og vil benytte de næste blogindlæg til at fortælle om nogle af de tiltag, der er i gang i det organisatoriske område, som jeg er politisk ansvarlig for.

I slutningen af august opstartes et nyt forum i dbio. Det er et forum for de regionsansvarlige for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De regionsansvarlige er de bioanalytikere, der arrangerer møderne i regionerne for netværk mellem henholdsvis TR’er og AMiR’er, og de ved derfor utroligt meget om, hvad der rører sig på laboratorierne landet over. Det er en utrolig vigtig viden, de regionsansvarlige ligger inde med, og jeg forventer, at det bliver meget udbyttesrigt at være mødeleder for dette nye forum. Samtidig er det min hensigt, at tilbyde de regionsanvarlige inspiration til fremtidige møder med TR’er og AMiR’er fra de forskellige fora, som jeg sidder i. Her kan blandt andet nævnes FTF’s arbejdsmiljø-gruppe, hvor jeg drøfter arbejdsmiljø-problemstillinger på organisatorisk niveau.

Alt i alt et rigtig spændende nyt forum som jeg ser meget frem til.

Har du nogle gode ideer til at øge vidensdeling mellem bioanalytikere landet over?

Venlige hilsner

Camilla Bjerre