Archive for marts, 2009

Bioanalytikernes egen BAR

tirsdag, marts 31st, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære Læser

Jeg blev i dag gjort opmærksom på, at de hjemmesider, som BrancheArbejdsmiljøRådet til arbejdsmiljøinteresserede fra Social og Sundhedssektoren udvikler, desværre ikke bliver brugt af arbejdsmiljørepræsentanterne og lederne. Det synes jeg er virkelig ærgerligt, eftersom det er rigtig gode og brugbare hjemmesider udviklet til blandt andet bioanalytikere.

BAR SoSu’s arbejde er målrettet arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på sygehuse, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, i hjemmeplejen, i fysioterapien og læge-, dyrlæge- og tandlægeklinikker. I alt ca. 450.000 mennesker er gennem deres organisationer tilknyttet BAR SoSu. Herunder dbio og bioanalytikerne.

Et konkret eksempel på en hjemmeside udviklet af BAR-SoSu er www.stikboksen.dk, der er en hjemmeside, der omhandler stikuheld og forebyggelse heraf – ”Et ressourcested om stikskader på sygehuse”, som BAR SoSu selv beskriver hjemmesiden. Der kan læseren blandt andet finde en udførlig beskrivelse af den %-vise risiko for overførsel af HIV og de forskellige former for hepatitis efter et stikuheld. Ydermere er der beskrivelser og gode ideer til forebyggelse af stikskader og, hvordan man agerer, når skaden er sket. Alt i alt et rigtig godt værktøj.

Og hermed har jeg slået et slag for, at benytte nedenstående hjemmesider og der er kun tilbage at sige: Prøv dem……

www.stikboksen.dk
www.etsundtarbejdsliv.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk  
www.indeklimaportalen.dk
www.sund-hud.dk
www.sioweb.dk

Venlig hilsen

Camilla

Er Facebook guld værd?

mandag, marts 16th, 2009

Af Lotte Gaardbo

Du kan være med til at fortælle den gode historie om bioanalytikerne, og Facebook er i dag et oplagt forum at gøre det i.

Vi kan alle via Facebook bidrage til, at gøre os mere synlig som profession, ved bl.a. at fortælle om de mange interessante områder, vi kan arbejde indenfor som bioanalytikere. På Facebook er der allerede grupper for bioanalytikere, som f. eks den sidst oprettede  ”Du ved du er bioanalytiker, når ….

Historierne skulle gerne være med til at fortælle omverdenen, hvad en bioanalytiker er, og hvor mange muligheder vi egentlig har som bioanalytikere. Det tror jeg vil øge interessen for at blive bioanalytiker.

De gode historier er guld værd. 

Det er imidlertid vigtigt at være omhyggelig i sin omgang med netværk som Facebook.
Mediet er stærkt og kan bruges som ovenfor beskrevet, men styrken kan også ramme én som en boomerang.

Bare enkelte uovervejede handlinger kan gøre livet surt for en selv, det kan være ødelæggende for ens venner og ikke mindst kan det være skadeligt for den eller de sager, man brænder for.

Vi må aldrig glemme, at Facebook er et meget åbent netværk, og at vi hele tiden udstiller os selv  - så mit råd til jer er: Brug det med omhu, dine kommende arbejdsgivere eller andre samarbejdpartnere kan til enhver tid tjekke dig ud.

Med det in mente vil jeg blot sige: Kast dig ud i det - brug de muligheder, Facebook giver dig. Jeg synes selv, at det er hyggeligt en gang imellem at være virtuelt tilbage i Stege, hvor jeg følger lidt med i, hvad mine venner foretager sig, og hvor det også er muligt at finde åndsfæller i den ganske verden.

Facebook er hadet og elsket, men jeg tror at Facebook og lignende netværk er kommet for at blive, så lad os bruge det med omtanke.

Tanker om de uskrevne regler

torsdag, marts 5th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Efter sommerferien skal der i dbio startes et projekt op om arbejdspladskultur. Projektet har til hensigt, at understøtte laboratorierne landet over i, at kulturen på arbejdspladsen skaber grobund for et åbent, udviklende, tillidsfuldt og positivt arbejdsklima for alle ansatte.

I min forberedelse frem til projektstarten, har jeg blandt andet læst følgende bog: “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked” af Mehmet Yüksekkaya. Bogen henvender sig til arbejdstagere med anden etnisk baggrund en dansk, som kan føle behov for at blive introduceret til de uskrevne regler på det danske arbejdsmarked.

De uskrevne regler på en arbejdsplads kan variere fra land til land, hvorfor nogle etniske grupper kan føle behov for denne introduktion til de danske uskrevne regler, og andre etniske grupper ikke har dette behov.
Forfatteren Mehmet Yüksekkaya kommer i sin bog ind på 30 uskrevne regler, der for mig alle sammen var nogen, jeg kunne nikke genkendende til.

En af de regler jeg vil nævne her, er den uskrevne regel nummer 11: ”Spis frokost med dine kolleger”. I beskrivelsen af denne uskrevne regel kommer forfatteren ind på, at man på en dansk arbejdsplads spiser frokost sammen med sine kolleger. Og at man kommunikerer på dansk på arbejdspladsen, især under frokosten.

Efter min mening, gælder regel nummer 11 for alle medarbejdere. Frokosten er det tidspunkt, hvor vi har mulighed for at være sammen med vores kolleger og lære hinanden at kende, på en anden måde end man gør, mens man arbejder sammen. Det kan kun være med til at øge lysten til samarbejde og fremme arbejdsglæden, når man kender hinanden og har tillid til hinanden. Men hvis man ikke spiser med sine kolleger eller kun med en lille fast skare af kolleger, så lærer man ikke de andre at kende. Det gælder for kolleger med en anden etnisk baggrund end dansk, men det gælder i lige så høj grad for de arbejdspladser, der altid har faste sidepladser. Så man altid sidder sammen med ”de unge” eller ”dem fra forskningen” for eksempel.

Jeg synes, at det vil være hensigtsmæssigt at skrive nogle af arbejdspladsens egne uskrevne regler ned. Det kan blandt andet være en hjælp til nye kolleger. ”Plejer” på deres nye arbejdsplads er nemlig altid en smule forskellig, fra den arbejdsplads man kommer fra. At skrive uskrevne regler ned på en arbejdsplads kan derfor både være de ansatte til gavn men også fremtidige kolleger.

Det korte af det lange: “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked” af Mehmet Yüksekkaya er en rigtig læseværdig bog for alle, der er interesseret i arbejdspladskultur, og at skrive de uskrevne regler på sin arbejdsplads ned er med til at fremme den gode samarbejdskultur.

Så mange var ordene denne gang.

Venlige hilsner

Camilla

Hvorfor er der mon manglende tilslutning til “Årstræf for studerende”?

mandag, marts 2nd, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Hvert forår afholdes et Årstræf for 50 bioanalytikerstuderende fra hele landet.  Årstræffet er et fagligt og socialt arrangement, der ligger i en weekend fra fredag eftermiddag til søndag middag.

Grunden til, at jeg har valgt Årstræffet som emne for dette blogindlæg er, at jeg undrer mig over den manglende tilslutning i år. Tidligere Årstræf har haft massiv tilslutning men i skrivende stund er der stadig ledige pladser til Årstræffet, og tilmeldingsfristen er netop blevet forlænget. Ingen tvivl om at vi er nok, til at det afholdes, så de tilmeldte, skal ikke frygte, at det aflyses.
Vi har gjort en masse tiltag, for at vække de studerendes interesse:

  • Der er et rigtig spændende program for weekenden med relevante emner for studerende.
  • Det er stort set gratis – 200 kr. i deltagerbetaling (inklusiv transportudgifter).
  • Der er sendt mail og brev til alle studerende, der er medlemmer af dbio.
  • Der har gennem de seneste år været et stabilt antal studerende, der er medlem af dbio.
  • Der er oprettet en Facebook-gruppe og de studerende er også inviteret via den.
  • Studerende, der lige er startet på studiet, er blevet informeret på ”Introduktion til Danske Bioanalytikere”, som jeg holder på skolerne ved studiestart.
  • Der er hængt plakater op på skolerne.

Alligevel er der ikke fyldt op på Årstræffet.

Jeg vil hermed spørge studerende og nyuddannede bioanalytikere: Hvorfor tror du, at der er manglende tilslutning til Årstræffet i år?

Venlige hilsner

Camilla