Archive for februar, 2009

Uddannelse til AMiR, FTR, TR og suppleanter

onsdag, februar 25th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg har valgt, at mit første indlæg her på bloggen skal handle om uddannelserne til fælles-tillidsrepræsentanterne (FTR), arbejdsmiljørepræsentanterne (AMiR) og tillidsrepræsentanterne (TR) samt suppleanterne – I daglig tale de organisatoriske uddannelser.

Det blev på kongressen i 2005 besluttet, at efteruddannelsen af repræsentanterne skulle revideres sådan, at der også kom tilbud til FTR, erfarne repræsentanter og suppleanter, uden at det gik ud over kvaliteten af kurserne. 
Da jeg tiltrådte som næstformand i 2007 var kortlægningen arbejdet med de nye uddannelser allerede godt i gang. Sidenhen er der i dbio’s Hovedbestyrelse vedtaget en model for de organisatoriske uddannelser.

Uddannelserne er bygget op i moduler således, at alle repræsentanter skal have samme viden fra start, og at det er vigtigt, at kende sit netværk i Regionen. Derfor er det første modul placeret i Regionerne

Herefter har AMiR’erne to gange tre dages undervisning, og TR’erne har tre gange tre dages undervisning. TR’erne, der er på vagtbærende, afdelinger har et specialmodul om arbejdstidsregler og vagter.

Derudover vil der løbende blive tilbudt moduler til erfarne TR og AMiR, således at udviklingen i kompetencer ikke går i stå. Der vil som tidligere også være et Årskursus de år, hvor der ikke er kongres. Årskurset er selvfølgelig også et led i uddannelserne.

Det første modul i udannelserne løber af staben primo 2010, og de efterfølgende moduler vil falde herefter.
FTR’erne er en stadig voksende gruppe i dbio, og Hovedbestyrelse har besluttet, at der ligeledes skal udarbejdes et tilbud til dem. Det første tiltag til FTR’erne er planlagt til at starte op efter sommerferien i år.

Det været et enormt arbejde at kortlægge, hvad de nuværende uddannelser indeholder, og hvad det er hensigtsmæssigt, at de reviderede uddannelser indeholder. Jeg har selvfølgelig været en del af processen siden 2007, og der er ikke skyggen af tvivl hos mig om, at de nye uddannelser bliver rigtig gode. Det helt overordnede mål med de organisatoriske uddannelser må jo være at klæde repræsentanterne på således, at de kan varetage medlemmernes interesser bedst muligt – og det føler jeg virkelig er tænkt ind i de nye organisatoriske uddannelser.

Derfor er der kun tilbage at sige til de nyvalgte repræsentanter: Glæd jer til den nye uddannelse i dbio.

Venlige hilsner

Camilla

Reguleringsordningen – en svær én

mandag, februar 16th, 2009

Af Bert Asbild.

Som det fremgik af artiklen ”Krisen udhuler de offentlige overenskomster” i Information den 10. februar 2009, er det nu gået op for dele af den danske presse og eksperterne, at reguleringsordningen betyder, at lønudviklingen for de offentligt ansatte delvist afhænger af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det har taget lidt tid at forstå den relativt simple mekanisme: hvis de offentligt ansattes lønstigninger reguleres med 80 pct. af de privatansattes, når de privatansattes er højere – så betyder det også, at der reguleres den anden vej, hvis de offentlige ansattes lønstigninger er højere. Kort sagt forhindrer reguleringsordningen os i at nå målet om ligeløn mellem offentligt og privat ansatte.
 
Nå, men nu har de fanget den, og det betyder forhåbentlig, at vi endelig kan komme i gang med den diskussion, vi i dbio og Sundhedskartellet længe har forsøgt at rejse: er reguleringsordningen et gode for os – eller for arbejdsgiverne? Som Connie Kruckow siger i sin replik ”Reguleringsordning bør afskaffes” , så har vi i lang tid fået tudet ørerne fulde af, at reguleringsordningen er til vores fordel – den er et gode for de sygehusansatte og ikke for arbejdsgiverne. Hvorfor, kan man så spørge sig selv, var det arbejdsgiverne, der stillede krav om en videreførelse af reguleringsordningen ved OK 08… Sundhedskartellet derimod stillede krav om en regulering af medlemmernes løn uafhængigt af lønstigningerne på det private arbejdsmarked.

Resultatet blev som bekendt, at vi accepterede endnu en gang at lave en reguleringsordning. Vi håbede, at den høje lønudvikling på det private arbejdsmarked ville fortsætte også i denne overenskomstperiode – og trække de offentlige lønninger med op. Samtidig blev en del af resultatet på sygehusområdet holdt udenfor reguleringsordningen, bl.a. ved at placere pengene i forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse.

Som det ser ud lige nu, får de privatansatte nok ikke lige så høje lønstigninger, som vi troede for et år siden. Så måske bliver lønstigningen mindre pr. 1. oktober 2009 end de forudsete 0,73 pct. på sygehusområdet og 0,65 pct. på statens område. Men Sundhedskartellets resultat vil stadig være højere end resultatet på de øvrige forhandlingsområder i kraft af, at en del af vores resultat ligger udenfor reguleringsordningen. Vi har stadig fået en generel lønstigning på over 4 pct. sidste år, som vi beholder, ligegyldigt hvad der ellers sker. Og lønstigningen på 11.900 kr., som de erfarne bioanalytikere får her til 1. april, den er der heller ikke nogen, der kan tage fra os.

Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan vide, hvad der sker med reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 – og da slet ikke pr. 1. oktober 2010, hvor reguleringsordningen bliver udregnet ud fra lønstigningen fra 2009 til 2010. Lad os derfor indtil videre nøjes med at konstatere, at det er svært at spå, især om fremtiden.