Archive for the ‘Tør du - må du - vil du?’ Category

Tør du - må du - vil du?

mandag, november 14th, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Hvem er det egentlig, der afgør, hvor vide rammer vores ansvar skal have?

Jeg har nu været på fire laboratoriebesøg, og vil benytte denne lejlighed til at opfordre endnu flere til at invitere mig på besøg. Jeg mener, at det tilfører mig, og dermed dbio en enorm vigtig viden, både hvad angår arbejdsmiljøets forandringer og fagets udvikling. For eksempel er denne blog udsprunget af det seneste besøg, og jeg synes, at det er en væsentlig problemstilling, som kan være interessant at drøfte internt i vores fag. Samtidig giver besøgene medlemmer som ikke-medlemmer mulighed for at komme i direkte dialog med dbio via mig. Hvis du synes, at det kunne være spændende at vise jeres afdeling frem, er du velkommen til at kontakte mig på cbj@dbio.dk.

Nu vil jeg vende tilbage til denne blogs omdrejningspunkt, nemlig vores faglige ansvar. En af de oplevelser, der har sprunget mig i øjnene er, hvor utroligt forskellige vores ansvarsområder er indenfor samme speciale. Forstået på den måde, at der er meget stor forskel på, hvor langt vores ansvar går. Lad mig komme med et eksempel indenfor det område jeg selv kender bedst, nemlig Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Ved ultralydsundersøgelser, helkrops knoglescintigrafier og 24 timers blodtryksmålinger er det på nogle laboratorier lægen, der skriver svaret. Andre steder er det bioanalytikeren, der alene laver svaret. Og det er netop denne problemstilling jeg synes kunne være interessant, hvis vi kunne få en debat om her på bloggen, for eg er sikker på, at der er forskelle indenfor alle områder af vores fag - du har givetvis også erfaret, at du ikke skal tale længe med en bioanalytiker fra en anden afdeling indenfor dit eget speciale, før det går op for jer begge, hvor forskelligt vores arbejde reelt udføres.

Og så er det, at jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, hvem det er, der afgør, hvor langt vores faglige ansvar skal bære os:

Er det lægerne, der af eget initiativ opfordrer til, at de “afgiver” ansvar, så vi får et bredere arbejdsfelt, og er vi i så fald villige til at tage imod dette ansvar med kyshånd?

Eller er det ligefrem lægerne, der bremser vores initiativer til, at tage mere ansvar, fordi de ikke vil afgive deres arbejdsområder?

Nogle steder er det traditioner, der afgør, hvad lægernes og bioanalytikernes arbejde er, og derfor er det svært at ændre på, men jeg tror, at det kunne være en sund debat, der måske, måske ikke vil være med til at synliggøre, hvem der er ansvarlig for, hvor rammerne for vores faglige ansvar er. Og hvordan mulighederne er for at ændre på rammerne, hvis det er det der ønskes.
Jeg håber, at du har lyst til at dele dine erfaringer, så vi kan skabe en debat, der kan synliggøre mulighederne for at ændre på vores ansvarsområde.

Husk, at hvis du har det bedre med at deltage anonymt i debatten, så kan du også det.

Hilsner fra Camilla