Archive for the ‘Frem og tilbage er dobbelt så langt’ Category

Frem og tilbage er dobbelt så langt

fredag, november 4th, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg blev rigtig glad, da jeg så de foreløbige udmeldinger vedrørende FinansLovsForslaget fra Regeringen. Der er udmeldingen nemlig, at det er hensigten, at tilbagerulle besparelserne på 300 millioner kroner, der var pålagt Forebyggelsesfonden.

I slutningen af maj havde dbio et indlæg i Jyllandsposten, hvor jeg kritiserede, at BoligJobPlanen (hvor private boligejere kunne få fradrag for deres boligforbedringer) blev delvist finansieret af midler fra forebyggelsesfonden. 300 millioner koner skulle flyttes fra Forebyggelsesfonden til boligforbedringer. Fonden kan hvert år udbetale 350 millioner kroner, til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser. Og der ville derved skulle barberes kraftigt i de tiltag, der kunne laves på baggrund af midler fra fonden, eftersom der ikke var meget tilbage at dele ud af.

Jeg ved, at bioanalytikere fra en Klinisk Biokemisk afdeling har haft succes med at ansøge Forebyggelsesfonden til et projekt i millionklassen om fremme af sundhed, og ingen kan vel være uenig om, at det er en positiv gevinst for vores fag, når nytilførte midler kan højne det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, der jo, som alle er opmærksom på, er mildest talt noget presset på grund af besparelser og nedskæringer. Jeg var derfor rigtig ærgerlig over, at fonden skulle indskrænkes, for det ville i sidste ende kunne bremse nogle rigtig gode tiltag i bioanalytikerfaget.

Hvis tilbagerulningen bliver en realitet vil Forebyggelsesfonden atter være styrket, og laboratorierne får derved igen god mulighed for, at få bevilget midler til tiltag indenfor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. For selv om der er travlt, så er det rigtig vigtigt – og måske endnu mere vigtigt end i roligere perioder – at arbejde aktivt med det forebyggende arbejdsmiljø, frem for at tage sig af problemerne efter de er blevet rigtigt alvorlige.

Du kan læse mere om ansøgningsprocedurerne her: http://www.forebyggelsesfonden.dk/ansoegningsproces.html
For os som bioanalytikere vil det være “Hovedformål 3” der er relevant, og ansøgningsfristen til denne del af puljen er d. 9/1 og 16/3. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre til at benytte denne mulighed for at arbejde med sundhedsfremme på laboratorierne.

I mit stille sind kan jeg kun håbe, at artiklen fra maj har været med til at presse beslutningen vedrørende Forebyggelsesfonden i den ønskede retning.

Hilsner fra

Camilla Bjerre