Archive for the ‘Se men ikke røre’ Category

Se, men ikke røre

tirsdag, september 27th, 2011

pjece12

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg bliver så ærgerlig, når jeg får fortalt fra flere studerende, at grunden til, at nogle af deres medstuderende er stoppet med studiet er, at de blev sat på en stol, og skulle kigge på, mens bioanalytikeren arbejdede. Det gad de ikke, så de søgte ind i et andet studie.

Praktikopholdet på laboratorierne udgør en stor del af de bioanalytikerstuderendes uddannelse. Det betyder, at den måde de studerende bliver modtaget på i laboratorierne har stor betydning for deres oplevelse af bioanalytikerfaget som helhed.
Forud for dbio’s kongres i 2008 var der i Danske Bioanalytikeres Studerende Udvalg (tidl. SLU) stor enighed om, at dette komplekse møde skulle optimeres. De studerende stillede derfor et kongresforslag, der fik opbakning på kongressen. Herefter har Studerendes Udvalg arbejdet ihærdigt med udarbejdelsen af en pjece, som henvender sig til både de studerende og bioanalytikerne på laboratorierne. Denne todelthed er med til at signalere, at begge parter har et ansvar i, at mødet bliver så optimalt som muligt.

Pjecen, som du kan se for- og bagside af på billederne, er sendt i til alle laboratorier og skoler. Sammen med pjecen fulgte en række spørgsmål som, I kan drøfte på laboratorierne, så I kan medvirke til, at de studerende får et godt ophold. Som for eksempel spørgsmålet om, hvad de studerende mon forventer af jer eller hvordan de får socialt udbytte af praktikken.

Samtidig giver jeg pjecen til alle nystartede studerende, når jeg kommer ud på skolerne og fortæller om dbio ved studiestart. De studerende virker rigtig glade for pjecen, da den tager hånd om nogle af de emner, som kan være svære at vide noget om, når man aldrig tidligere har været på et laboratorium. Det kan være lige fra påklædning til, hvordan man løser etiske dilemmaer.
Jeg ved, at alle ønsker, at vores fremtidige kolleger får et godt praktikophold. Selvfølgelig. Men jeg er også fuldt bevidst om, at en travl hverdag kan medvirke til, at de studerende ikke får lov til at være så aktive, som de ville være i den ideelle verden. Meningen med praktikken er, at de studerende skal have et reelt indblik i vores fag og få praktiske færdigheder. Så selvom det tager en smule længere, når det er de studerende der skal trykke på knapperne og så videre, så håber jeg, at vi kan komme ud over den opfattelse, at studerende kun kan kigge på. Selv studerende på modul 1 kan i min optik deltage aktivt, og jeg er overbevist om, at det er på den måde, at vi får de studerende til at blive i studiet.

Det er svært at holde af noget, hvis man ikke har lært det at kende.

Hilsner fra

Camilla Bjerre

pjece21