Archive for the ‘Årstræf for studerende’ Category

Hvorfor er der mon manglende tilslutning til “Årstræf for studerende”?

mandag, marts 2nd, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Hvert forår afholdes et Årstræf for 50 bioanalytikerstuderende fra hele landet.  Årstræffet er et fagligt og socialt arrangement, der ligger i en weekend fra fredag eftermiddag til søndag middag.

Grunden til, at jeg har valgt Årstræffet som emne for dette blogindlæg er, at jeg undrer mig over den manglende tilslutning i år. Tidligere Årstræf har haft massiv tilslutning men i skrivende stund er der stadig ledige pladser til Årstræffet, og tilmeldingsfristen er netop blevet forlænget. Ingen tvivl om at vi er nok, til at det afholdes, så de tilmeldte, skal ikke frygte, at det aflyses.
Vi har gjort en masse tiltag, for at vække de studerendes interesse:

  • Der er et rigtig spændende program for weekenden med relevante emner for studerende.
  • Det er stort set gratis – 200 kr. i deltagerbetaling (inklusiv transportudgifter).
  • Der er sendt mail og brev til alle studerende, der er medlemmer af dbio.
  • Der har gennem de seneste år været et stabilt antal studerende, der er medlem af dbio.
  • Der er oprettet en Facebook-gruppe og de studerende er også inviteret via den.
  • Studerende, der lige er startet på studiet, er blevet informeret på ”Introduktion til Danske Bioanalytikere”, som jeg holder på skolerne ved studiestart.
  • Der er hængt plakater op på skolerne.

Alligevel er der ikke fyldt op på Årstræffet.

Jeg vil hermed spørge studerende og nyuddannede bioanalytikere: Hvorfor tror du, at der er manglende tilslutning til Årstræffet i år?

Venlige hilsner

Camilla