Archive for the ‘Debatindlæg i dagspressen’ Category

Debatindlæg i dagspressen

onsdag, juli 6th, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

At få et debatindlæg i dagspressen er ikke ligetil, fordi mængden af debatindlæg er massiv i forhold til spaltepladsen i aviserne. Det er derfor rigtig svært først og fremmest at få noget i avisen. Tilsvarende svært er det, at ens mening bliver hørt og noget ændres, fordi der er så mange forskelligartede holdninger for beslutningstagerne at tage stilling til.

Den 31/5 blev følgende debatindlæg bragt i Jyllandsposten på side 14. Kort sagt handler debatindlægget om, at det er håbløst, at financiere BoligJobplanens håndværkerfradrag med penge fra forebyggelsesfonden.

Hykleri og håndværkerfradrag

Af Camilla Bjerre, næstformand i Danske Bioanalytikere

Jeg hører til dem, der var ret begejstret, da regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 blev vedtaget i foråret. Aftalen, der rummer mange fornuftige tiltag, er da også kommet i hus i samarbejde med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Der er – naturligvis! – bred enighed om, at gøre danske arbejdspladser sunde og udviklende, så medarbejderne ikke behøver at trække sig tilbage i utide - til skade for samfundsøkonomien og vores globale konkurrenceevne.

Især bed jeg mærke i, at problemerne med psykisk nedslidning er udvalgt som et prioriteret område, og det var da heller ikke et øjeblik for tidligt; der skal nu både forebygges systematisk og føres offentligt tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Vi ved jo, at ikke mindst stress fører til både sygemeldinger og invaliditet. Det er en tragedie for den enkelte og ubetinget dyrt for samfundet.

Derfor er det med stor overraskelse, jeg konstaterer, at regeringen har valgt delvist at finansiere sin BoligJobplan med bl.a. håndværkerfradrag til boligejere via midler fra Forebyggelsesfonden. Det er mildest talt et håbløst signal at sende! Og et regnestykke, der i min logik overhovedet ikke går op.
Forebyggelsesfonden blev netop oprettet i 2006 med henblik på at komme fysisk og psykisk nedslidning i forkøbet. Hvordan kan regeringen indgå forlig om en aftaletekst, der lyder, ”Aftaleparterne er enige om, at psykisk nedslidning og stress er alvorlige arbejdsmiljøproblemer, og meget indikerer, at disse problemer fortsat vil være væsentlige. Der er behov for yderligere at styrke fokus på psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det psykiske arbejdsmiljø et af de prioriterede områder” - og så få måneder senere hive penge væk fra området?

At stjæle fra de syge og forære til de raske; nej, det er ikke alene håbløst. Det er hykleri.

Flere organisationer lykkedes også med at få forskellige vinkler, der lå tæt op ad dbio’s i aviserne og d. 30. juni kan man (link) læse, at S og SF vil finde en anden finansiering af BoligJobplanen end den, der for nuværende er lagt op til fra Regeringens side.

Og så kan man jo altid tro og håbe på, at det var dbio’s argumentation, der fik S og SF til at tænke i alternative finansieringsforslag til BoligJobplanen - forudsat, at de kommer i Regering efter valget selvfølgelig.

God sommer

Hilsner fra Camilla Bjerre