Archive for the ‘Uddannelser til repræsentanterne’ Category

Uddannelse til AMiR, FTR, TR og suppleanter

onsdag, februar 25th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg har valgt, at mit første indlæg her på bloggen skal handle om uddannelserne til fælles-tillidsrepræsentanterne (FTR), arbejdsmiljørepræsentanterne (AMiR) og tillidsrepræsentanterne (TR) samt suppleanterne – I daglig tale de organisatoriske uddannelser.

Det blev på kongressen i 2005 besluttet, at efteruddannelsen af repræsentanterne skulle revideres sådan, at der også kom tilbud til FTR, erfarne repræsentanter og suppleanter, uden at det gik ud over kvaliteten af kurserne. 
Da jeg tiltrådte som næstformand i 2007 var kortlægningen arbejdet med de nye uddannelser allerede godt i gang. Sidenhen er der i dbio’s Hovedbestyrelse vedtaget en model for de organisatoriske uddannelser.

Uddannelserne er bygget op i moduler således, at alle repræsentanter skal have samme viden fra start, og at det er vigtigt, at kende sit netværk i Regionen. Derfor er det første modul placeret i Regionerne

Herefter har AMiR’erne to gange tre dages undervisning, og TR’erne har tre gange tre dages undervisning. TR’erne, der er på vagtbærende, afdelinger har et specialmodul om arbejdstidsregler og vagter.

Derudover vil der løbende blive tilbudt moduler til erfarne TR og AMiR, således at udviklingen i kompetencer ikke går i stå. Der vil som tidligere også være et Årskursus de år, hvor der ikke er kongres. Årskurset er selvfølgelig også et led i uddannelserne.

Det første modul i udannelserne løber af staben primo 2010, og de efterfølgende moduler vil falde herefter.
FTR’erne er en stadig voksende gruppe i dbio, og Hovedbestyrelse har besluttet, at der ligeledes skal udarbejdes et tilbud til dem. Det første tiltag til FTR’erne er planlagt til at starte op efter sommerferien i år.

Det været et enormt arbejde at kortlægge, hvad de nuværende uddannelser indeholder, og hvad det er hensigtsmæssigt, at de reviderede uddannelser indeholder. Jeg har selvfølgelig været en del af processen siden 2007, og der er ikke skyggen af tvivl hos mig om, at de nye uddannelser bliver rigtig gode. Det helt overordnede mål med de organisatoriske uddannelser må jo være at klæde repræsentanterne på således, at de kan varetage medlemmernes interesser bedst muligt – og det føler jeg virkelig er tænkt ind i de nye organisatoriske uddannelser.

Derfor er der kun tilbage at sige til de nyvalgte repræsentanter: Glæd jer til den nye uddannelse i dbio.

Venlige hilsner

Camilla