Archive for the ‘Farlige gamle arbejdsmetoder – DEL 3’ Category

Farlige gamle arbejdsmetoder – DEL 3

mandag, februar 7th, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Man har en tendens til at skyde skylden på sin alder, hvis man har vanskeligheder ved at huske lige så godt, som da man var helt ung. En bioanalytiker henvendte sig til mig i 2009 og fortalte, at hun og hendes kolleger nogle gange drøftede, om der mon var sammenhæng mellem deres problemer med at huske og de arbejdsmiljømæssige vilkår, de arbejdede under frem til midt i 80’erne. Det gjorde et stort indtryk på mig, for det er ikke rimeligt, at fordi bioanalytikerne passede deres arbejde dengang man ikke vidste bedre, så skal de bekymre sig for deres helbred i deres alderdom.

Derfor startede jeg et arbejde op med at udrede, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser, det kan have haft for bioanalytikerne at arbejde under de arbejdsmiljømæssige vilkår, der var i vores fag frem til omkring midt i 80’erne. Bioanalytikere anvendte en række kemiske stoffer som for eksempel kloroform og methanol. Og stofferne kan have haft toksiske effekter ved tilstrækkelig udsættelse, hvilket jeg synes er relevant at undersøge. For hvis det viser sig, at der er forhøjet risiko, vil jeg herefter arbejde for at undersøge mulighederne for erstatning til de bioanalytikere der har – og måske fremover vil - lide skade.

Jeg har tidligere orienteret via bloggen - du kan læse de første to indlæg HER og HER.

Jeg har nu haft emnet til drøftelse i dbio’s Hovedbestyrelse, hvor vi blev enige om, at der først og fremmest skal skabes et samlet overblik over den eksisterende viden. De undersøgelser, der allerede er udført i både Danmark og andre lande skal findes frem og diskuteres i et samlende litteraturstudie. I afslutningen af dette litteraturstudie kan forfatteren så fremsætte et eller flere forslag til nye studier af bioanalytikernes arbejdsrelaterede helbred. Det er klart, at der undervejs vil rejse sig nogle nye spørgsmål, som kan kræve yderligere studier.

Og hvem er det så lige, der skal udføre dette litteraturstudie?

Jamen det skal en bioanalytiker, som er i gang med en master-uddannelse synes, at det lyder spændende at grave i vores fags ungdom. Andre relevante faggrupper kan dog også komme i betragtning, eftersom vi jo ikke er så mange bioanalytikere, der tager en master.

Jeg har været i dialog med overlægen på Bispebjerg Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Peter Jacobsen, og han har tilbudt at hjælpe bioanalytikeren med dette arbejde således, at studiet udarbejdes på en måde, så resultaterne kan bruges hensigtsmæssigt fremadrettet.

Så hvis du står foran en større opgave i din master-uddannelse og synes, at denne opgave lyder spændende, er du altid velkommen til at kontakte mig eller Torben, der er den afdelingsleder i dbio, der er knyttet til opgaven på mail: cbj@dbio.dk eller tje@dbio.dk.

Og har du kendskab til andre, som kan have interesse i opgaven, må du endelig gøre dem opmærksom på denne mulighed.

Hilsner fra

Camilla Bjerre