Archive for the ‘På arbejde selv om man er sygemeldt?’ Category

På arbejde selv om man er sygemeldt?

mandag, april 12th, 2010

rtemagicc_sygmedjob11Af Camilla Bjerre

Kære medlem

En holdningsbearbejdende kampagne om nedbringelse af sygefravær er skudt i gang. Kampagnens afsender er Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt parterne bag trepartsaftalen, herunder FTF, der er dbio’s hovedorganisation.

Du har måske set plakaterne på togstationerne og andre steder i det offentlige rum?

Selve kampagnen omhandler det, at gå på arbejde med en sygdom, fordi det viser sig, at langtidssyge ofte gerne vil på arbejde, men blot ikke kan klare en dagligdag på fuld styrke.
Det er i disse nedskærings tider vigtigt, at have alle hænder på arbejdspladsen, for at få laboratorierne til at køre hensigtsmæssigt rundt - uden stress og jag. Derfor er tanken om, at få langtidssyge på arbejde meget positiv, og sikkert også den rigtige løsning i nogle tilfælde. Man kan dog ikke på forhånd sortere i, hvilke skader man kan gå på arbejde med og hvilke man ikke kan. Vi reagerer alle forskelligt på sygdom, hvilket der bør tages hensyn til, når sygefraværssamtalerne bliver afholdt mellem leder og sygemeldte. Men når en medarbejder selv vurderer, at hun kan gå på arbejde med sin sygdom, så bør der findes en egnet arbejdsopgave til vedkommende. Det ville da være omsonst alt andet.

Jeg vil da opfordre til, at I har en drøftelse på arbejdspladsen om, hvilke arbejdsopgaver, der kunne udføres af sygemeldte medarbejdere. Det behøver jo ikke at være en fuld analyseplads - alle kan have behov for at blive aflastet fra ringende telefoner, patienter der skal følges et andet sted hen eller lignende.

Dog skal man jo huske på, at ikke alle sygdomme er egnede til at tage med på arbejde - men man behøver ikke at ligge hjemme med en brækket arm efter smerterne er aftaget!

Eller, hvad mener du?

Venligste hilsner

Camilla Bjerre