Archive for the ‘Hiv lægerne op af det dybe vand’ Category

Hiv lægerne op af det dybe vand

onsdag, september 1st, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Jeg har netop afsluttet en tankevækkende bog, og jeg vil dele et par af hovedpointerne med jer i denne blog.
”Skammekrogen” af Jannie Kilsmark er en debatbog skrevet af forskellige sundhedsfaglige eksperter såsom en overlæge og en sundhedsøkonom. Bogen lægger op til en række løsninger på de problemstillinger, der rejses. Omdrejningspunktet er en patientgruppe, som mange bioanalytikere har daglig kontakt med, nemlig de medicinske patienter. Denne patientgruppe er ikke inkluderet af kræftpakker, behandlingsgaranti og diagnosespecifikke behandlinger, fordi deres sygdomsforløb allerede er diagnosticeret, men samtidig utrolig komplekst. Komplekst. fordi de medicinske patienter har en del diagnoser samtidig, for eksempel fedme, KOL og slidgigt. Som behandling får de typisk ikke mindre end ti forskellige typer medicin, der påvirker hinanden i mere eller mindre ukendt grad. Netop på grund af denne medicinsammensætning indlægges de medicinske patienter adskillige gange i deres alderdom.

En overlæge, udtaler i bogen, at behandlingen af de medicinske patienter ikke er forbundet med nogen lægefaglig ekspertise. Derfor er det oftest på de medicinske afdelinger, de nyuddannede læger får deres ansættelse. Den kompleksitet i behandlingen, som de medicinske patienter har behov for, bestrider de uerfarne læger af gode grunde endnu ikke. Overlægens forslag lyder, at de yngre læger ikke længere skal udsættes for det, der kaldes ”Det dybe vands pædagogik”. Nemlig den tankegang, at man lærer på den mest hensigtsmæssige måde, hvis man bliver kastet ud i udfordringerne uden nogen form for supervision eller sidemandsoplæring. Så lærer man åbenbart at svømme! Overlægens ide er, at alle yngre læger skal sidemandsoplæres efter deres uddannelse. Det synes jeg er en helt fantastisk idé! Jeg husker tydeligt situationer fra akutmodtagelsen, hvor den yngre læge står med sine bøger i hånden og kigger med forvirrede øjne på sygeplejersken og mig. Han ville nok have været glad for lidt sidemandsoplæring. Og det ville patienten nok også. For overlægen beskriver, hvordan sidemandsoplæringen vil medføre hurtigere udredning, færre liggedage (og dermed færre liggesår) samt langt færre udgifter pr. patient. Effektivt og godt – både for sundhedsvæsnet økonomi og patienten.

Hilsner fra

Camilla Bjerre