Archive for the ‘Reguleringsordningen’ Category

Reguleringsordningen – en svær én

mandag, februar 16th, 2009

Af Bert Asbild.

Som det fremgik af artiklen ”Krisen udhuler de offentlige overenskomster” i Information den 10. februar 2009, er det nu gået op for dele af den danske presse og eksperterne, at reguleringsordningen betyder, at lønudviklingen for de offentligt ansatte delvist afhænger af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det har taget lidt tid at forstå den relativt simple mekanisme: hvis de offentligt ansattes lønstigninger reguleres med 80 pct. af de privatansattes, når de privatansattes er højere – så betyder det også, at der reguleres den anden vej, hvis de offentlige ansattes lønstigninger er højere. Kort sagt forhindrer reguleringsordningen os i at nå målet om ligeløn mellem offentligt og privat ansatte.
 
Nå, men nu har de fanget den, og det betyder forhåbentlig, at vi endelig kan komme i gang med den diskussion, vi i dbio og Sundhedskartellet længe har forsøgt at rejse: er reguleringsordningen et gode for os – eller for arbejdsgiverne? Som Connie Kruckow siger i sin replik ”Reguleringsordning bør afskaffes” , så har vi i lang tid fået tudet ørerne fulde af, at reguleringsordningen er til vores fordel – den er et gode for de sygehusansatte og ikke for arbejdsgiverne. Hvorfor, kan man så spørge sig selv, var det arbejdsgiverne, der stillede krav om en videreførelse af reguleringsordningen ved OK 08… Sundhedskartellet derimod stillede krav om en regulering af medlemmernes løn uafhængigt af lønstigningerne på det private arbejdsmarked.

Resultatet blev som bekendt, at vi accepterede endnu en gang at lave en reguleringsordning. Vi håbede, at den høje lønudvikling på det private arbejdsmarked ville fortsætte også i denne overenskomstperiode – og trække de offentlige lønninger med op. Samtidig blev en del af resultatet på sygehusområdet holdt udenfor reguleringsordningen, bl.a. ved at placere pengene i forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse.

Som det ser ud lige nu, får de privatansatte nok ikke lige så høje lønstigninger, som vi troede for et år siden. Så måske bliver lønstigningen mindre pr. 1. oktober 2009 end de forudsete 0,73 pct. på sygehusområdet og 0,65 pct. på statens område. Men Sundhedskartellets resultat vil stadig være højere end resultatet på de øvrige forhandlingsområder i kraft af, at en del af vores resultat ligger udenfor reguleringsordningen. Vi har stadig fået en generel lønstigning på over 4 pct. sidste år, som vi beholder, ligegyldigt hvad der ellers sker. Og lønstigningen på 11.900 kr., som de erfarne bioanalytikere får her til 1. april, den er der heller ikke nogen, der kan tage fra os.

Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan vide, hvad der sker med reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 – og da slet ikke pr. 1. oktober 2010, hvor reguleringsordningen bliver udregnet ud fra lønstigningen fra 2009 til 2010. Lad os derfor indtil videre nøjes med at konstatere, at det er svært at spå, især om fremtiden.