Archive for the ‘Menneskeliv kontra høreapparater’ Category

Menneskeliv kontra høreapparater

torsdag, september 9th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Når jeg læser på DTU’s hjemmeside om diplomingeniørers jobbeskrivelse står der, at efter den 3 ½-årige uddannelse vil diplomingeniører typisk beskæftige sig med bygningskonstruktion og –projektering, udvikling af it-systemer og elektronik og miljørådgivning. Man kan beskæftige sig med konstruktion af alt fra vindmøller til høreapparater. Det vil sige et meget teknologisk arbejdsfelt, der ofte munder ud i teknologi, der har en salgsværdi.

Grunden til, at jeg her opremser diplomingeniørernes arbejdsfelt er, at jeg læste i lønkommissionens rapport , der udkom i maj 2010, at regionalt ansatte bioanalytikere får 53 % mindre i løn end regionalt ansatte diplomingeniører. Bioanalytikere honoreres i gennemsnit med 177 kroner i timen, hvorimod diplomingeniører får 270 kroner i timen. Jeg skæver således ikke engang til de privatansatte diplomingeniører, og alligevel denne massive forskel i honorering.

Diplomingeniører tager altså en uddannelse på samme niveau som bioanalytikere, men af årsager, der står hen i det uvisse, bliver de honoreret på et helt andet niveau. Traditionelt vil den første indskydelse være, at forskellen i honorering skyldes, at diplomingeniør er et udpræget mandefag (ca. 90 % mænd), hvorimod bioanalytiker (indtil videre) er et typisk kvindefag (ca. 90 % kvinder). Årsagen kan også ligge i, at diplomingeniørernes arbejde udmunder i et produkt, som kan have en omsætningsværdi. Men bioanalytikerne skal da ikke lide lønmæssigt under, at de har valg et fag, hvor deres produkt ikke kan sælges! Hvem skal prissætte værdien af et menneskeliv?

Konklusionen står i hvert fald klart for mig: Diplomingeniørernes teknologiske fag anerkendes lønmæssigt mere end bioanalytikerfagets diagnostiske værdi. Ergo prissættes teknologisk udvikling højere end diagnoser for menneskeliv.

Forskellen i løn kan have flere negative konsekvenser, fordi lønnens størrelse selvfølgelig er en faktor de unge tage i betragtning, når de skal vælge fag. På den lange bane bliver der så flere til at udvikle høreapparater end til at udføre bioanalyse.

Men måske vil befolkningen hellere have et nyt høreapparat eller en sikker diagnose?

Hilsner fra

Camilla Bjerre