Archive for the ‘Første hilsen fra bioanalytikernes internationale kongres’ Category

Første hilsen fra bioanalytikernes internationale kongres

mandag, juni 7th, 2010

Alle de deltagende landes flag - fra åbningscermonienKære Medlem

Som lovet vender vi her tilbage med en umiddelbar oplevelse af de første dage ved kongressen, som holdes af den internationale organisation for bioanalytikere (IFBLS). Denne gang afholdes den i Nairobi.

Hvert et foredrag kan vi af gode grunde ikke gengive i sin fulde længde med det udbytte, som vi har fået, hvorfor I her får enkelte brugbare brudstykker fra et par af dem, vi har deltaget i.

Først og fremmest har de første dage handlet om lederskab og om, hvordan man verden over tager hånd om udbrud af smitsomme sygdomme som HIV, SARS, fugle – og svineinfluenza.

I USA er tilskuddet til forskning og laboratorieydelser til HIV for eksempel steget fra 155.000 $ i år 2004 til 2.000.000 $ i 2008. Det er da en politisk prioritering der vil noget! Ligeledes ser den økonomiske udvikling godt ud i Etiopien, hvilket har medført, at laboratorierne har udviklet sig fra langt under middel til at være ”State of the Art”. I dette foredrag var videns deling om, hvordan man påvirker regeringer til at forøge ydelser til laboratorierne utrolig vigtig. Alt i alt handler det simpelthen om lobbyisme, hvilket fagforeningerne verden over arbejder ihærdigt for.

Et andet foredrag vi hørte handlede om akkreditering. Der beviste foredragsholderen for eksempel, at før akkrediteringen blev gennemført blev der brugt 12.000 $ på spild af reagenser. Efter akkrediteringen var der stort set ikke nogen økonomisk udgift til spild. Et tankevækkende citat er: ”Thinkers are great - doers change the world”. Og det er jo så sandt, som det er sagt.

Et andet tankevækkende citat, som kom frem ved et foredrag om ledelse: ” Medarbejderne kan glemme, hvad du siger og gør, men de glemmer aldrig, hvad du får dem til at føle”. Det er jo essensen af at kunne motivere medarbejderne og engagere dem på laboratorierne. Hvis de føler, at lederen (eller TR og AMiR) står for noget rigtigt og troværdigt, så bliver de lyttet til og medarbejderne føler sig mere tilfredse og har lyst til at engagere sig på arbejdspladsen.

Som du kan læse, har dagene været fyldt med forskellige foredrag, hvoraf kun de væsentligste pointer kan nævnes i en blog, men der er ingen tvivl om, at deltagelse i IFBLS’ kongres giver os rigtig meget stof til eftertanke og værktøjer, som vi kan bruge fremadrettet.

Hilsner fra

Lotte Gaardbo, Bert Asbild og Camilla Bjerre