Archive for the ‘Hvor er alle arbejdsskaderne henne?’ Category

Hvor er alle arbejdsskaderne henne?

torsdag, marts 25th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Jeg har et par gange i den senere tid undret mig over, at møde en hel del bioanalytikere, der kunne fortælle om deres kollegers arbejdsskader. De fortæller ofte om skader i hænder og arme efter mange år med blodprøvetagninger eller mikrotom eller andre af de mange former for ensidigt gentaget arbejde, som vores fag giver os. Arbejdsopgaverne giver de pågældende smerter i hænder, arme, ryg eller skuldre. I enkelte tilfælde, så voldsomme smerter, at bioanalytikeren ikke kunne varetage sit normale bioanalytikerarbejde.
Grunden til min undren er, at hvert år hjælper Danske Bioanalytikere i snit 30 bioanalytikere med arbejdsskader. Og det antal lyder i mine øre alt, alt for lavt i forhold til de mange fortællinger jeg er stødt på. Det vil da være rigtig ærgerligt, hvis medlemmerne ikke kontakter dbio og får den hjælp og støtte vi kan give dem, hvis de har mistanke om, at de har fået en arbejdsskade. Hjælp til både egentlig udredning, sagsbehandling samt gode råd og ideer til, hvordan som arbejdsskadet har mulighed for at fortsætte sit arbejde som bioanalytiker.
Der er tre grunde til, at det er så ærgerligt:

For det første fordi, at hvis der er hjælp at få, så bør man da benytte sig af det. Det er jo det man har sin fagforening til.

For det andet fordi, at hvis der på nogen måde skal være håb for, at ændre præcedens for at anerkende bioanalytikernes arbejdsskader, så bliver dbio nødt til at kende til skadernes omfang. Jo flere sager, jo større sandsynlighed er der for, at gøre noget ved de ofte lidt triste udsigter til at få en arbejdsskade anderkendt som bioanalytiker.

For det tredie er vi på fagets vegne nødt til at kende til omfanget af de skader som faget medfører. Dette for at forebygge nye tilfælde af skader via information om forebyggelse fra dbio til alle jer som medlemmer.

Derfor skal min opfordring til dig lyde: Meld din arbejdsskade til dbio eller opfodre din kollega til at melde hendes arbejdsskade.

Venligste hilsner fra

Camilla Bjerre