Archive for the ‘Høring: Stop sygehuskrisen - del 2’ Category

Høring: Stop sygehuskrisen - del 2

mandag, marts 8th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

Som lovet følger jeg nu op på de sidste tre punkter fra ’seks-punkts planen til løsning af sygehuskrisen.’ (se blogindlægget: “Høring: Stop sygehuskrisen - del 1″ ved at klikke her.)
Punkterne er udarbejdet i samarbejde mellem FOA, HK Kommunal, Yngre Læger, FAS og Sundhedskartellet.

Jeg vil her fortælle om, hvad de tre sidste af punkterne handler om. Jeg har føjet mine egne kommetarer til:

4) Stop skattefritagelsen for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer: Der er to dilemmaer i de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. For det første kan de fortolkes som en indirekte statsstøtte til private behandlinger. For det andet bidrager de til en øget ulighed i sundhedsvæsnet, fodi de forsikrede springer ventelisterne i det offentlige over, og tager direkte til privat behandling. Det kan ikke være rigtigt, når landets sundhedsvæsen nu engang er offentligt.

5) Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning: Det konstant stigende pres på medarbejderne i det offentlige sundhedsvæsen medfører stress, mistrivsel og højere sygefravær. Det er altafgørende, at der i den aktuelle situation på sygehusene arbejdes strategisk og målrettet med APV’erne. Der skal kortlægges, hvad de konktrete konsekvenser af afskedigelser og nednormeringer har af konsekvenser for det tilbageværende personale. Og så skal der tages hånd om disse opståede problemstillinger.

6) Klare økonomiske rammer og en styring der kan forstås: Sygehusenes økonomi er en svær og ikke særlig gennemskuelig sammensætning. Blogtilskud, kommunal medfinansering, statslige aktivitetsafhængige pulje osv. Derudover bliver afdelingerne straffet, både når der produceres for meget, men bestemt også, hvis der produceres for lidt. Derfor går dette sidste punkt ud på, at der nedsættes en gruppe bestående af uvildige parter, der kan udrede sygehusenes aktuelle økonomiske problemer og grundlæggende strukturelle problemer, så der kan arbejdes langsigtet og kontinuerligt i det offentlige sundhedsvæsen. Kort sagt: Ro til arbejdet.

Hermed de sidste tre punkter fra høringen. Jeg har valgt at skrive løbende om disse seks punkter, fordi jeg ikke udelukkende mener, at de hører sig høringen til. Det er relevante og yderst aktuelle problemstillinger, som kan diskuteres mange andre steder end lige til en høring.

Venligste hilsner

Camilla Bjerre