Archive for the ‘Høring: Stop sygehuskrisen - del 1’ Category

Høring: Stop sygehuskrisen - del 1

onsdag, februar 24th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

I går var jeg til en høring, der var arrangeret af FOA, HK Kommunal, Yngre Læger, FAS og Sundhedskartellet. Danske Bioanalytikere var repræsenteret af formanden og os to næstformænd.
Til høringen var Jacob Axel Nielsen inviteret som taler og til at besvare spørgsmål. At regeringen skulle skifte pladser på nøjagtig samme dag, medførte, at der ingen sundhedsminister var til stede. Desværre.
Arrangørerne - de 6 fagforeninger - havde sammen udarbjdet en seks-punkts plan til løsning af sygehuskrisen. Den blev fremlagt, og debatteret.
Jeg vil her fortælle om, hvad tre af punkterne består af:

1: Stop fyringer og slå en streg over gælden.
Fyringer kan ikke andet end gå ud over kvaliteten af patienternes vej gennem sundhedsvæsenet, hvorfor den eneste rigtige løsning må være, at undgå fyringer. Gælden som hospitalsvæsnet bærer rundt med fra foregående års underskud skal fjernes ved ekstrabevillinger. Ellers vil samme hårdt pressede økonomiske situation gentage sig år efter år.

2: Stop kravet om produktivitetsstigning på 2 procent i økonomiaftalerne.
Et krav om 2 % stigning har været gennemgående de seneste 10 år. Det er jo så blevet til knap 20 % stigning i produktiviteten uden tilførsel af ekstra midler. Det er uholdbart og urimeligt.

3: Differentieret behandlingsgaranti.
Behandlingsgarantien presser sygehusene, for at få patienterne igennem indenfor de fastsatte garantier for behandling. Men er det rimeligt, at varicer skal behandeles lige så hurtigt som cancer? Nej vel. Derfor må løsningen være, at få realistiske behandlingsgarantier for alle de forskellige behandlingstyper.

Så er der ikke andet at gøre, end at håbe, at den nye Indenrigs - og Sundhedsminister vil lytte og reagere.

I næste blogindlæg fortæller jeg om de sidste tre punkter i planen.

Venligste hilsner

Camilla Bjerre