Archive for the ‘Skulderklap til det offentlige sundhedsvæsen’ Category

Skulderklap til det offentlige sundhedsvæsen

mandag, februar 8th, 2010

Af Camilla Bjerre

Kære Medlem

I ugebrevet A4 beskrives resultaterne af en meningsmåling, som Ugebrevet har fået udført. Meningsmålingen handler om, hvordan underskuddet på statens finanser bedst bliver betalt. Et af resultaterne er, at der kun er 12 procent af de adspurgte, der er klar til at skære i den offentlige service. Undersøgelsen spørger dog ikke direkte ind til, hvilke dele af de forskellige offentlige tilbud der skal/ikke skal skæres i, men forventeligt må det være, at de adspurgte opfatter sundhedsvæsnet som en stor del af denne offentlige service.
I en periode med trængte budgetter og ikke mange hjælpende hænder fra Regeringen til det offentlige sundhedsvæsen, må man sige, at det er et rigtig flot skulderklap fra de adspurgte borgere til den service det offentlige tilbyder. Den retning mod privatisering af hospitalsvæsnet, som vi i de senere år har kunne se, har i hvert fald ikke den brede befolknings opbakning, for som klar nummer et på danskernes hitliste over, hvordan underskudet på statens finanser bedst finansieres kommer skattestigninger, som 43 procent af de adspurgte foretrækker. Det ville man jo ikke svare, hvis man mente, at sundhedsvæsnet skulle have indført fuld brugerbetaling. Og dette vel og mærke umiddelbart efter, at de har fået den første lønudbetaling, hvor skattelettelserne er trådt i kraft. Det er da meget tankevækkende!

Venligste hilsner

Camilla Bjerre