Archive for the ‘Etisk dilemma’ Category

Etisk dilemma

onsdag, december 9th, 2009

FagetikAf Camilla Bjerre

Kære Medlem

Vi kender det alle sammen: Et møde med en patient forløb ikke helt som det skulle. Man kan være lidt i tvivl, om man gik over sine egne grænser, patientens grænser, kollegers grænser osv. Bagefter i kaffestuen til pause drøftes situationen med kollegerne, og der er pludselig lige så mange meninger til en problemstilling, som der er kolleger til pausen. Og det mærkelige ved situationen er, at alle egentlig hver især er overbevist om, at deres holdning er den alle andre er enige i.

Det er selvfølgelig et etisk dilemma jeg her skriver om, for sådanne problemstillinger er oftest ikke noget man er enige i - til at starte med. Men man kan jo på afdelingen aftale retningslinier for forskellige situationer man kan stå i: Blodprøvetagning på toilettet, EKG på gangen, lungeskintigrafi på en patient der tvivlsomt vil overleve og mange, mange andre situationer.

Som oftest handler man ud fra bedste evne, men for at prøve at undgå fornemmelsen af at handle mod sin egen overbevisning, kan I på afdelingen jo blive enige om, hvordan I som faggruppe vil handle i forskellige situationer. Så kan I i fællesskab stå sammen om beslutningen og handle derefter.

Du kan få mere inspiration til at drøfte etiske dilemmaer på Danske Bioanalytikeres hjemmeside.

Har din arbejdsplads drøftet f.eks. EKG-tagning på gangen?

Venlig hilsen

Camilla Bjerre