Archive for the ‘Nyt forum i dbio’ Category

Nyt forum i dbio

tirsdag, august 11th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Jeg er netop kommet tilbage fra en dejlig ferie og vil benytte de næste blogindlæg til at fortælle om nogle af de tiltag, der er i gang i det organisatoriske område, som jeg er politisk ansvarlig for.

I slutningen af august opstartes et nyt forum i dbio. Det er et forum for de regionsansvarlige for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De regionsansvarlige er de bioanalytikere, der arrangerer møderne i regionerne for netværk mellem henholdsvis TR’er og AMiR’er, og de ved derfor utroligt meget om, hvad der rører sig på laboratorierne landet over. Det er en utrolig vigtig viden, de regionsansvarlige ligger inde med, og jeg forventer, at det bliver meget udbyttesrigt at være mødeleder for dette nye forum. Samtidig er det min hensigt, at tilbyde de regionsanvarlige inspiration til fremtidige møder med TR’er og AMiR’er fra de forskellige fora, som jeg sidder i. Her kan blandt andet nævnes FTF’s arbejdsmiljø-gruppe, hvor jeg drøfter arbejdsmiljø-problemstillinger på organisatorisk niveau.

Alt i alt et rigtig spændende nyt forum som jeg ser meget frem til.

Har du nogle gode ideer til at øge vidensdeling mellem bioanalytikere landet over?

Venlige hilsner

Camilla Bjerre