Archive for the ‘Sundhedspolitik’ Category

Sundhedspolitik

mandag, juli 6th, 2009

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

FTF har i et oplæg, til det arbejdsmiljøudvalg jeg sidder i lagt op til, at arbejdspladserne ser sundhed på arbejdspladsen som en integreret del af MED-udvalgenes arbejde. Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ, som jeg hermed vil støtte op omkring.

Det er i oplæget lagt op til, at arbejdspladserne udarbejder en sundhedspolitik der som minimum bør indeholde følgende elementer:

1. En definition
En definition af, hvad arbejdspladsen forstår ved sundhed og sundhedsfremme, og hvordan det hænger sammen med bl.a. arbejdsmiljø og personalepolitik.

2. Etiske grænser?
En diskussion af, hvor den etiske grænse går mellem den enkeltes ansvar og virksomhedens samt mellem privatliv og arbejdsliv?

3. Hvad er formålet?
En afklaring af formål. Formålet kan f.eks. være, at fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde for de ansatte, men kan også være at nedsætte sygefraværet og forbedre rekrutteringen.

4. Hvilke aktiviteter skal sættes i gang?
Hvad er de centrale problemer? Arbejdspres, stillesiddende arbejde eller noget helt tredje? Og hvad skal der gøres?

For at sundhedspolitikken bliver brugbar mener jeg, at den skal være faktuel og konkret. Det er vigtigt, at den kommer så tæt på hverdagen som mulig. Og det samme gælder jo for øvrigt også med alle andre politikker.

Jeg mener, at der er lagt op til nogle rigtig gode diskussioner, når man udarbejder en sundhedspolitik ud fra ovenstående ”opskrift” så herfra skal min opfordring lyde: Foreslå din arbejdsplads, at I udarbejder en sundhedspolitik. Det er for jeres eget arbejdsmiljøs skyld og det har vi jo som bekendt alle sammen et medansvar for.

Venlige hilsner

Camilla Bjerre