Archive for the ‘Blodprøvetagning’ Category

Blodprøvetagning - et kerneområde!

onsdag, juni 17th, 2009

Af Bert Asbild.

blodpose_200Det er min klare holdning, at blodprøvetagning stadig er og fortsat vil være et af vores kerneområder.
Vi er uden sammenligning de bedste til at tage blodprøver. Det er vores hyppigste patientkontakt. I forbindelse med akkreditering/ certificering skal vi opfylde en medicinsk laboratoriestandard, som forudsætter, at blodprøvetagning er laboratoriets ansvar. Hovedparten af fejl sker i det præanalytiske arbejde, og endelig har jeg læst i det norske fagblad, at i lande som f.eks. USA, hvor blodprøvetagning er lagt ud til afdelingerne, er der nogle, der søger at trække ansvaret og opgaven tilbage til laboratorierne af hensyn til kvaliteten.
Der er altså mange indlysende grunde til at blodprøvetagning skal forblive et kerneområde for bioanalytikere.

Når det så er sagt, ved jeg udmærket, at holdningerne blandt kollegerne rundt om i landet er delte. Ligeså er måderne blodprøvetagningen er organiseret på.
Jeg er meget bevidst om, at selv om prøvetagningen er et kerneområde, som kræver bioanalytikeruddannelse og bioanalytikerkultur, så er det også det første, vi kan få øje på at uddelegere til kolleger med en anden uddannelse.
Vi har altid været sundhedsvæsenets pæne piger (og drenge). Ansvar for patienterne og driftssituationen har jo gjort, at vi uden fagpolitiske hensyn har løst opgaverne – herunder anvendt uautoriseret arbejdskraft, når der ikke kunne rekrutteres bioanalytikere.

Allerede på kongressen i 1998 var vi opmærksomme på udsigten til mangel på bioanalytikere, og i 2002 og 2006 formulerede Hovedbestyrelsen retningslinier for ansættelse af uautoriserede. Set i bakspejlet burde vi også have forholdt os til, hvor grænserne for denne udvikling går, men det har vi altså ikke endnu og hvad gør vi så? – hvad mener vi faktisk om dette spørgsmål?