Archive for the ‘Operation spydspids’ Category

Operation Spydspids

fredag, maj 29th, 2009

dsaAf Camilla Bjerre

Kære medlem

Da jeg var til DSA’s generalforsamling i går blev der blandt andet fortalt om et tiltag, der skal gøre efterlønsmodtagere opmærksom på, at de kan gå på efterløn og samtidigt arbejde. Man kan nemlig få supplerende efterløn, hvis man arbejder højst 29,6 timer om ugen. Har man for eksempel 20 arbejdstimer om ugen, kan man få efterløn for de resterende 17 timer.

DSA oplyser på deres hjemmeside, at mange lønmodtagere foretrækker en gradvis afgang fra arbejdsmarkedet, men det er de færreste, der arbejder ved siden af efterlønnen. Mange kender nemlig ikke de muligheder som findes i den fleksible efterlønsordning.

Yderligere oplyser DSA, at en undersøgelse fra FTF viser, at mere end halvdelen af lederne ikke kender og gør brug af muligheder i den fleksible efterløn. Det samme billede går igen blandt lønmodtagere mellem 50-59 år, og her er der op mod 70 %, der tilkendegiver, at de vil være interesserede i fleksibel beskæftigelse.

Det synes jeg er meget interessante resultater. Netop i vores fag som bioanalytikere, hvor vi har stor personalemangel, kan muligheden for at arbejde samtidigt med man er på efterløn være en rigtig god løsning. Forhåbentlig både for arbejdspladsen men også for personen, der kunne ønske en gradvis afgang fra arbejdsmarkedet. Du kan selvfølgelig læse meget mere på DSA’s hjemmeside.

Har din arbejdsplads erfaringer om efterlønsmodtagere, der arbejder?

Er du efterlønner, der gør brug af ordningen?

At dele sine erfaringer andre med læsere af denne blog kan komme mange til gode. Det kunne være en rigtig god platform til videns deling. Det eneste det kræver er, at der er nogen der svarer – så god skrivelyst.

Venlige hilsner

Camilla Bjerre