Archive for the ‘Målrettede aktiviteter i arbejdsmiljøet’ Category

Målrettede aktiviteter i arbejdsmiljøet

mandag, februar 10th, 2014

Af Camilla Bjerre

Målrettede aktiviteter i arbejdsmiljøet

Kære medlem

Danske Bioanalytikeres arbejdsmiljøundersøgelse er den første af sin slags på vores område, og jeg kan garantere jer, at det er rigtig, rigtig spændende læsning. Den viser nemlig, hvordan I som medlemmer har det på jeres arbejde – både fysisk som psykisk.

Jeg vil starte med at slå fast, at arbejdsmiljøet generelt er godt, men når det er sagt, så viste undersøgelsen også, at der er områder, hvor det ikke går helt så godt. Det er netop de svar, der gør, at dbio’s hovedbestyrelse har udvalgt emnerne for dbio’s fremtidige arbejde indenfor arbejdsmiljøet:

Der er mange af jer, der er belastede indenfor det fysiske arbejdsmiljø. Ondt i skuldre, arme, ryg og nakke betyder, at der er god grund til at fokusere på arbejdsstillinger og nedbringelse af ensidigt gentaget arbejde.
Samtidig er der mange af jer, der ikke får anmeldt de fysiske skader til Arbejdsskadestyrelsen.  Anmeldelse er og bliver enormt vigtigt. Både for den enkelte, men også, når dbio arbejder målrettet for at ændre reglerne for anerkendelse af disse finmotoriske arbejdsskader. Anmeldelserne betyder, at der kommer synlighed omkring de taper af skader, som vores faggruppe har.

Indenfor det psykiske arbejdsmiljø, er det meget tankevækkende, at ingen angiver, at have anmeldt deres psykiske arbejdsskader. Undersøgelsen viser ellers, at der er oplagte muligheder - der er medlemmer, der bliver udsat for mobning og andre har stressudløst depression. Derfor vil I komme til at høre meget mere om mobning, stress, depression, vold eller trusler om vold. En øget bevidsthed kan medvirke til, at I, i den enkelte situation, passer på jer selv og på jeres kollega samt bliver bevidste om, at psykiske skader bør anmeldes eller i det mindste registreres på arbejdspladsen.

Jeg ser rigtig meget frem til at arbejde med områderne og håber, at I alle vil tage de mange kommende initiativer til jer.

Hilsner fra Camilla Bjerre

I kan læse arbejdsmiljøundersøgelsen her:

http://www.dbio.dk/servicemenu-og-genveje/om-dbio/rapporteroganalyser/Documents/Rapport%20om%20arbejdsmilj%c3%b8unders%c3%b8gelse%202013.pdf