Archive for the ‘Arbejdsmiljøbus – er det mon noget for os?’ Category

Arbejdsmiljøbus – er det mon noget for os?

onsdag, december 18th, 2013

Af Camilla Bjerre

www.bam-bus.dk/1-86-nyhedsbrev-012012.html

www.bam-bus.dk/1-86-nyhedsbrev-012012.html

Kære medlem

På byggeriets område har fagforeninger og arbejdsgivere indgået en aftale om en service til byggepladserne om formidling af god arbejdsmiljøpraksis. Jeg har ved flere forskellige arrangementer hørt omtale om arbejdsmiljøbussen, og nu er spørgsmålet: Er det noget, der kunne være relevant på vores område?

Det spørgsmål kræver vist først en grundigere introduktion af byggeriets arbejdsmiljøbus:

8 ansatte  arbejdsmiljøeksperter, der er ansat i et team efter aftalens indgåelse, kommer på besøg på byggepladser landet over med hver deres bil med materialer. Eksperterne er med til at forbedre både de forbyggende tiltag og samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladserne via dialog med alle på arbejdspladserne. En vigtig pointe er, at arbejdsmiljøeksperterne hverken er kontrolmyndighed eller en virksomhed, der driver profit af rådgivning eller kurser. Der er altså ingen penge i spil - det er ren og skær rådgivning for rådgivningens skyld. For arbejdsmiljøets skyld, fristes jeg til at sige.

Lad os prøve med et tankeeksperiment på vores område:

Et laboratorium har problemer med et arbejdsmiljøemne, og har prøvet mange forskellige tiltag, men det dæmmer ligesom ikke op for problemerne – det bliver ikke rigtigt bedre. Derfor ringer de efter en – for laboratoriet gratis - konsulent, som kan komme på besøg og betragte hverdagen som en udefra stående. Vedkomne er uddannet indenfor arbejdsmiljø, og har derfor en fyldt rygsæk med inspiration, som laboratoriet kan trække på. Og vigtigst af alt – vedkomne er uvildig – kommer hverken fra fagforeninger eller arbejdsgiverorganisationer - og ikke specielt interesseret i andet end at hjælpe med at løse opgaven  på bedst mulige måde.

Det er vigtigt at pointere, at arbejdsmiljøbussen på ingen måde hverken kan eller skal erstatter arbejdsmiljørepræsentanterne eller lederne i arbejdsmiljøgrupperne, der gør et fænomenalt arbejde på arbejdsmiljøområdet. Ordningen er udelukkende et supplement – en mulighed for at få tilført yderligere hjælp ved behov.

Hvis I medlemmer udtrykker, at ordningen også vil kunne fungere rigtig fint på vores område, er det et emne dbio efterfølgende vil vurdere om vi skal gå videre med. Dette er altså en første føler, der skal være med til at vurdere, om ordningen mon er noget, dbio skal arbejde videre med eller ej.

Derfor er jeres input vigtige! Ville det kunne fungere på vores område?

Mange hilsner fra Camilla Bjerre