Archive for the ‘Når kollegaen vender øjne’ Category

Når kollegaen vender øjne

mandag, november 4th, 2013

Af Camilla Bjerre

img_1068

Kære medlem

Du sidder til et møde og skal fremlægge et emne, der ligger dig på sinde. Du har forberedt dig grundigt, og idet du får ordet, føler du et lille sug i maven. Du begynder at fortælle, og i starten går det meget godt – lige indtil dine øjne falder på en kollega, der sidder med himmelvendte øjne, korslagte arme og ryster på hovedet. Derefter bliver du usikker og har svært ved at koncentrere dig om din fremlæggelse.

Jeg går ud fra, at det er en situation, vi alle har prøvet. Ikke særlig rar, vel? Det synes jeg heller ikke.

Men hvad gør man så, når kollegaen bruger den slags kropssprog?

Kig dig rundt. Er de andre mødedeltagere også uenige? Hvis de har bedre manerer, er det ikke sikkert, at det er så nemt at afgøre. Og så er der jo ikke andet at gøre, end at spørge: ”Er I enige? Hvis ikke, vil jeg meget gerne høre hvorfor.” Derefter må man jo tage den debat, der eventuelt kommer. Den er langt mere hensigtsmæssig end alt det usagte, der ligger bag korslagte arme og himmelvendte øjne.

Gå til personen med de himmelvendte øjne efter mødet og bede vedkommende om at lade være med at vende øjne, fordi det er sårende og uhensigtsmæssigt at kommunikere på den måde. Men det kræver mod, fordi du jo netop har oplevet, at personen er kritisk overfor emnet.

Gå til din arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsmiljøleder og fortæl om din oplevelse og  argumenter for, at det på en arbejdsplads ikke er acceptabelt at bruge sådan et kropssprog, og om mon ikke tiden er moden til et sæt spilleregler vedrørende god kommunikation i afdelingen. At der sidder en person ved møderne og udsender negative signaler påvirker nemlig ikke kun dig, men alle på mødet. Det kan der arbejdes aktivt for at ændre på.

Kommunikation kan man nemlig arbejde ganske fornuftigt med på mange forskellige måder – det er blot at vælge den form, der passer jer bedst. Vigtigst er det dog, at alle ansatte er med i processen. Derved får alle ejerskab til, hvordan kommunikationen på laboratoriet bør være, og alle kender til de aftalte regler for, hvordan man skal agere, hvis der er enkelte, der ikke følger reglerne.

Arbejdsmiljøproblemer bunder oftest i manglende eller uhensigtsmæssig kommunikation – lad os tage fat om nældens rod og have mod til at italesætte de reelle problemer, som det skaber.

”Er I enige? Hvis ikke, vil jeg meget gerne høre hvorfor.”

Mange hilsner fra

Camilla Bjerre