Archive for the ‘Når arbejdsmiljøet flytter ind i patientens hjem’ Category

Når arbejdsmiljøet flytter ind i patientens hjem

mandag, oktober 21st, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

I fremtidens sundhedsvæsen vil flere og flere patienter blive behandlet i eget hjem. Det betyder ændrede arbejdsrutiner for mange faggrupper, herunder bioanalytikerne, der i øget omfang skal tage fx blodprøver i patientens eget hjem. Et væsentligt element at tage med i betragtningerne, disse ændringer i arbejdsgangene medfører, er arbejdsmiljøet.

Blodprøvetagning i dårligt lys.
Foroverbøjede arbejdsstillinger
Konfuse eller vrede patienter
Hygiejneforhold
Tilnærmelser af ubehagelig karakter

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at bioanalytikere, som tager blodprøver i patienternes hjem, kan opleve sådanne problemer.
Ganske vist er det ifølge paragraf 5 i Arbejdstilsynets ”Vejledning om skiftende arbejdssteders indretning” ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på hospitalet, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i patienternes hjem. Men det er bioanalytikerne, der på egen krop ved, hvad der foregår, og hvis arbejdet ikke kan udføres sikkert, er det den enkeltes eget ansvar at sige fra. Og det kræver is i maven.
Vurderingen skal selvfølgelig være begrundet i den enkeltes oplevelser, men det kan være en rigtig god ide, at de, der arbejder i patienternes eget hjem, sætter sig sammen fra tid til anden sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, og snakker om deres oplevelser. På den måde bliver alle bedst muligt klædt på til at vide, hvad man bør acceptere, og hvad man bestemt ikke bør acceptere. Det gør det også meget nemmere at sige fra, hvis situationen er ud over det acceptable.
Jeg håber, at I, der allerede arbejder i patienternes eget hjem, vil dele jeres erfaringer her på bloggen eller på dbio’s Facebookgruppe, så erfaringerne kan komme alle andre til gavn.

denne hjemmeside kan I læse om arbejdsmiljøperspektivet, der følger med det at arbejde i patienters eget hjem og få inspiration til emner I kan drøfte på jeres erfaringsudvekslingsmøder, hvis I har mulighed for at holde dem.

Arbejdet i patientens eget hjem vil helt sikkert medføre en masse gode oplevelser, men vi skal også være klædt på til at mestre de mindre gode oplevelser, der kan opstå i kølvandet på udviklingen.
Mange hilsner fra Camilla Bjerre