Archive for the ‘Hvad skal man kunne tåle af overgreb?’ Category

Hvad skal man kunne tåle af overgreb?

mandag, september 23rd, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

”Vil det sige, at jeg skal anmelde alle riv, spyt, krads, ukvemsord eller trusler om samme? Så kan jeg jo ikke foretage mig andet!”
Sådan udbrød en bioanalytiker, da vi i sidste uge debatterede arbejdsskader og anmeldelser.
Vores snak udsprang af et af resultaterne fra arbejdsmiljøundersøgelsen fra april, hvis formål var at afdække bioanalytikernes arbejdsmiljøforhold. På spørgsmålet: ” Oplever du vold eller trusler om vold i dit arbejde? (Vold = spark, slag, krads, riv, spyt, ukvemsord, befamlinger, seksuel chikane)” svarede 9 % af de adspurgte ”Ja”. Det fremgår også af arbejdsmiljøundersøgelsen, at der ikke finder nogen registrering af disse arbejdsskader sted. Ikke en eneste af de 9% er blevet anmeldt eller registreret, og det skal de.
 
At registrere de mindre overgreb – som det jo faktisk er – som reelle arbejdsskader, kan være i overkanten, hvis selve situationen ikke har sat spor i sjælen i selve situationen, men registreres skal de.  Der skal bare en anden metode til, hvilket jeg vender tilbage til senere i bloggen.
Mange vil nok være af den opfattelse, at det er noget man må tåle, når vi arbejder med konfuse, demente, eller psykisk syge patienter. Det mener jeg ikke, for enhver form for påvirkning på arbejdet, der udløser en skade, er en arbejdsskade. Og det gælder også de psykiske skader. De små ar på sjælen, som hvert et lille overgreb giver, kan pludselig blive for mange og tråden brister.  Hvornår det sker er forskelligt fra person til person.  Men erfaring og forskning viser, at der er stor risiko for, at bægeret pludselig løber over.
 
En ellers lille og ubetydelig oplevelse kan være dråben, og det kan sagtens være en oplevelse,  helt ude af kontekst med de overgreb, du har måttet tåle på arbejdet. Hvis en ubehagelig mand pludselig råber møgkælling efter dig. Du overhører et kærestepar skændes i køen i Brugsen, eller hvis  din nærmeste leder bliver fyret. Pludselig bryder du sammen tilsyneladende ud af det blå, og så er det rigtig svært efterfølgende at påvise, at det er på grund af arbejdet, og de overfald, du som bioanalytiker har været udsat for gennem årene, der er den bagvedliggende årsag til arbejdsskaden.
 
Indfør skema til riv, krads og trusler

Så konklusionen er, at de situationer på arbejdet, der medfører fysiske eller psykiske skader nu og her, skal registreres. De mange små situationer kan registreres på et skema, man kunne kalde noget i stil med ”Riv, krads, ukvemsord og trussels-skema”.  Her kan man hver især notere de mindre hændelser,  man er ude for. HVIS der så senere bliver behov for at kunne dokumentere rækken af overgreb, kan man tage fat i skemaerne.
 
Et sådant skema skal selvfølgelig indføres via MED-systemerne eller SU-systemet. Det findes allerede i mange kommuner, hvor man arbejder med udad reagerende borgere, som det så fint hedder.
Inden for 14 dage vil der komme en nyhed til repræsentanterne med et konkret skema, som I kan arbejde videre med på jeres arbejdsplads.
Slutteligt vil jeg pointere, at de større psykiske skader, hvor der opleves en nu og her reaktion, selvfølgelig stadig skal anmeldes som en ganske normal arbejdsskade. Der er skemaerne ikke dækkende, for der er arbejdsskaden netop brudt ud.
Hvad synes du? Kunne det være et konkret tiltag på din arbejdsplads?

Mange hilsner fra Camilla