Archive for the ‘Registrering af stikskader’ Category

Registrering af stikskader

mandag, maj 20th, 2013

Af Camilla BjerreStikskade

Kære medlem

Urolige patienter, forstyrrelser eller for trang plads kan medføre, at man får stukket sig på en brugt kanyle. Men vi bioanalytikere reagerer meget forskelligt på stikket. Nogle kigger blot på betragte patientens alder og årsag til blodprøvetagningen og vurderer på den baggrund, om risikoen for at være blevet smitte med hiv, hepatitis B og hepatitis C er reel. Hvis de vurderer, at risikoen er lille, trækker de på skulderen og ryste hændelsen af sig. På et informationsmøde om stikskader, hørte jeg, at kun 35% af bioanalytikerne i Region Hovedstaden får registreret deres stikskade.

Andre tænker, at alle stikuheld på brugte kanyler medfører en risiko for smitte med selvsamme vira - hiv, hepatitis B og hepatitis C. Risikoen er måske lille, men den er der, og de begynder at bekymre sig. Afhængig af de regionale retningslinjer vil bioanalytikeren typisk komme til en samtale på skadestue eller infektionsmedicinsk afdeling, hvorefter en eventuel profylaktisk behandling starter. Men uroligheden er stadig vanskelig at ryste af sig. I hvert fald indtil de sidste tests er negative efter 6 måneder.

Uanset hvordan man reagerer, er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er bedre at forbygge end at behandle. På stikboksen.dk kan du læse meget mere om risiko, opfølgning og anmeldelseskultur. Og så står der meget om forebyggelse. For ved at følge en række simple forholdsregler, kan risikoen mindskes. Her kan du læse nogle af de mest relevante anbefalinger:

• Pas særligt på ved urolige patienter, der foretager pludselige bevægelser.
• Accepter, at vi alle skal bruge den tid, det tager. Også dig selv. Når det skal gå stærkt, kan det være svært at have fuld opmærksomhed på nålen.
• Skab plads – når pladsen trang, er der større risiko for stikskader.
• Undgå at foretage flere ting på én gang. Uopmærksomhed er en hyppig årsag til stikuheld.
• Udgå overfyldte kanylebokse – Det giver risiko for at skade sig på kanyler, der stikker op.

I en spørgeskema på Holstebro Centralsygehus svarede 50 bioanalytikere på, hvor mange uheld de havde oplevet i den forgående to års periode. 24% af bioanalytikerne havde stukket sig. Og kun 26 % af disse stikskader blev registreret. Link
De tal, der trækkes ud om bioanalytikernes stikskader, giver således et falskt billede. Det er de anmeldte stikskader, som afgør, om der skal iværksættes et målrettet arbejde for at nedbringe antallet af stikskader, men når tallet er så meget falsk for lavt, så er det vanskeligt at vide, hvornår der skal ageres.

Stikskader sker, men registreres ikke.

Lad os få en debat i gang om hvorfor/hvorfor ikke.

Hilsner fra Camilla