Archive for the ‘Psykisk førstehjælp – også noget for os’ Category

Psykisk førstehjælp – også noget for os

mandag, maj 6th, 2013

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Det første du tænker, når jeg præsenterer emnet psykisk førstehjælp er måske: ”Det er da ikke relevant for mig…”
For psykisk førstehjælp er jo typisk noget, der hører til i fag, hvor man kan blive seriøst presset på psyken af de personer man hjælper. Som politimænd, brandmænd og psykiatere.

Men den opfattelse bør vi revurdere. I april afsluttede dbio medlemsundersøgelsen, der skulle afdække bioanalytikernes arbejdsmiljøforhold, og et af de tankevækkende resultater handler om antallet af medlemmer, der er udsat for vold.
På spørgsmålet: ” Oplever du vold eller trusler om vold i dit arbejde? (Vold = spark, slag, krads, riv, spyt, ukvemsord, befamlinger, seksuel chikane” svarede 9 % af de adspurgte ”Ja”. Eftersom de 840 medlemmer, der har valgt at svare på spørgeskemaet, er et repræsentativt udsnit at medlemsskaren, kan de 9% sagtens overføres til det totale antal medlemmer i dbio. Det vil sige, at 600 medlemmer – i grove træk – oplever vold eller trusler om vold i sit arbejde. Dét er mange!
Og det MÅ unægtelig sætte nogle spor i psyken hos de medlemmer, der bliver udsat for volden eller truslerne. Især fordi, det er rimeligt at antage, at volden eller truslen om vold ikke blot sker én gang. Når det er hele 9% af medlemmerne, må det være noget man har risiko for at opleve igen og igen. Det skal vi som faggruppe være klædt på til at handle på. Det er enormt vigtigt, at en ubehagelig situation ikke negligeres eller helt ignoreres. Vi har et ansvar for vores kolleger – og for os selv – og derfor skal vi blive skarpe på, hvordan man reagerer, når man selv eller en kollega har været udsat for vold eller en trussel om vold – der kan være mindst lige så ubehagelig.
Der er mange måder at italesætte, hvordan man bør agere, og her er vedhæftet en række velmenende råd, men måske er det noget helt andet, der skal til på din arbejdsplads? Det vigtigste er, at vi som faggruppe bliver bevidste om, at vold også rammer os - og at vi agerer.
Debatten p laboratorierne om, hvordan man kan agere hænger udmærket sammen med en debat om, hvordan vi samtidig kan sænke de 9 %. For selvfølgelig skal vi tage hånd om dem, der bliver udsat for vold eller trusler om vold, men mindst lige så vigtigt er det at forebygge. Forebyggelsesmulighederne er til stede – det er bare at finde ud af, hvilke der passer bedst til jeres arbejdsplads. Her kan du blive inspireret til det forebyggende arbejde.
Er du i tvivl, om hvorvidt din ubehagelige oplevelse bør anmeldes som en arbejdsulykke? Så ring til dbio’s arbejdsskadekonsulent, Vibeke Kristensen, og få råd og vejledning.

Kun 0 – NUL – medlemmer ud af alle besvarelserne havde anmeldt deres ubehagelige psykiske oplevelse som en ulykke!

Hilsner fra Camilla